Joi 29 Septembrie

60 de morți din Cimitirul Mănăștur trebuie exhumați, în urma unei sentințe a Curții de Apel. VEZI LOCAȚIA

 

Primăria Cluj-Napoca a extins în mod ilegal Cimitirul din Mănăștur, a decis Curtea de Apel Cluj, iar cele 60 de persoane înmormântate acolo trebuie exhumate.

 

S-a ajuns la această situație în urma unui proces deschis la Judecătoria Cluj-Napoca, în 2011, de proprietarii a două terenuri de pe strada Frunzișului nemulțumiți de faptul că mormintele au ajuns la 2 metri de proprietatea lor.

 

Reclamanata Ileana Balibanu a obținut certificatul de urbanism nr. 2555 din 30 mai 2007, iar reclamanta SC VSV Invest Grup SRL a obținut certificatul de urbanism nr. 5862/28.12.2006 eliberat de Primăria municipiului Cluj-Napoca pentru realizarea investiției ”Sediu bancă și spații comerciale P+2E” și certificatul urbanistic nr. 5861/28.12.2006 pentru realizarea investiției ”Imobil de locuit cu parter comercial P+8E”, ambele investiții fiind propuse să se realizeze pe terenul situat în Cluj-Napoca, pe strada Frunzișului FN.

 

Reclamantele, ca urmare a faptului că au fost obligate să realizeze un PUZ pentru schimbarea actualei destinații a terenului, s-au asociat pentru efectuarea acestui plan, respectiv în schimbarea destinației terenurilor ce le aparțineau din zona G2 (subzone cimitirelor) în zona CM1a - zonă mixtă de producție, servicii, locuințe, P+10E. 

 

A fost întocmit Planul Urbanistic Zonal, care a fost înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca, schimbarea destinației pornind de la nevoia satisfacerii intereselor economice ale reclamanților întrucât regimul terenului la acea dată era de UTR=G2 și nu permitea edificarea construcțiilor dorite cu un regim de înâlțime P+10.

 

Terenurile reclamanților sunt curprinse în totalitate în PUZ aprobat pentru beneficiara Tower SRL în zona CM, fiind aprobat împreună cu PUZ în ședința Consiliului Local din data de 27.11.2007. Prin aprobarea dată de Consiliul Local pentru PUZ Tower destinația terenului reclamantelor a fost modificată din UTR=G2, subzonă cimitirelor, în UTR=CM, zonă mixtă, de construcții P+10E. La limita de proprietate cu terenurile reclamanților, pârâtul (Primăria Cluj-Napoca) a procedat la amplasarea unor morminte în zona CM zona mixtă, de producții, servicii și locuințe, unde amplasarea acestora era interzisă”, arată, în sentința din 25 octombrie 1011, Judecătoria Cluj-Napoca.

 

Judecătorul a cerut efectuarea unei expertize, iar concluzia a fost că ”mormintele noi realizate ca urmare a extinderii cimitirului, pe varianta Zorilor-Mănăștur, ocupă o suprafață de 229 de mp din terenul nu nr. topografic 22191. Aceste morminte sunt amplasate la 2 metri și respectiv 1 metru față de parcela reclamantei Ileana Balibanu și la 22,68 mp până la terenul reclamantei SC VSV Invest Grup.

 

Prin expertiza tehnică dipusă în cauză, a fost dovedit faptul că terenurile reclamantelor sunt situate aproape în totalitate în UTR=CM, în urma cuprinderii acestora în PUZ aprobat pentru beneficiara SC Tower SRL în anul 2007, după cum a rezultat și faptul că și mormintele sunt cuprinse în același PUZ Tower și aparțin UTR=CM.

 

Susținerea pârâtului (Primăria Cluj-Napoca) că terenurile reclamantelor sunt situate în UTR sunt contrazise și de faptul că vecinului reclamantelor numitul Adrian Dragoș, din strada Frunzișului fără număr, aflat pe același aliniament cu front la strada Frunzișului, la o distanță de câțiva metri de terenul reclamantelor, i-a fost eliberat Certificatul de urbanism în care se precizează că terenul a fost încadrat în parte în UTR=CM cu destinația zonei, cu regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+10 inclus în PUZ SC Tower SRL și o parte în UTR=G2, care nu este inclusă în PUZ Tower. Astfel, dacă acest PUZ Tower, nu ar fi modificat destinația zonei în litigiu, atunci nici certificatul de urbanism menționat mai sus nu putea fi eliberat”, a mai arătat instanța.

 

Având aceste probe că cimitirul a fost amplasat ilegal, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus sistarea lucrărilor de săpare a locurilor de veci pe fâșia de teren adiacentă străzii Frunzișului. ”Obligă pârâtul să strămute locurile de veci (mormintele) edificate pe fâșia de teren” (...) și ”să păstreze distanța legală de protecție de 53 de mp față de limita de proprietate a terenurilor reclamanților”.

 

Primăria Cluj-Napoca a făcut apel, care s-a judecat la Tribunalul Cluj. Instanța le-a dat din nou câștig de cauză reclamanților. ”S-a mai reținut de instanță că extinderea cimitirului s-a făcut fără a se prezenta dovada autorizației sau avizului de mediu și nici autorizația sanitară. Conform regulilor de igienă distanța la care poate fi amplasat un cimitir față de alte zone de locuit este de minim 50 de metri. Extinderea, respectiv amplasarea mormintelor, a fost realizată aproape de tortuar, lângă strada Frunzișului segment al DN E60, fără a se păstra o continuitate între vechiul cimitir și mormintele noi, existând între acestea și vechiul cimitir o distanță de 200 de metri, fiind edificate dinspre stradă spre vechiul cimitir”, a subliniat judecătorul de la Tribunalul Cluj.

 

Această sentință a fost atacată cu recurs de Primărie la Curtea de Apel Cluj, dar decizia a rămas neschimbată.

 

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Cluj-Napoca, Oana Buzatu, a declarat în cadrul emisiunii Știri de Cluj LIVE, de joi seara, că se încearcă găsirea unei soluții pentru a împiedica această exhumare. ”Sentința este în analiză la departamentul juridic. Se pare că nu se pune problema afectării mormintelor. Acum facem suprapunerilor topografice pentru a vedea în ce măsură această persoană care a primit terenul prin retrocedare, în ce măsură limita de proprietate afectează sau nu locurile de veci deja existente și se pare că s-ar putea să avem câștig de cauză”, a spus Oana Buzatu.

Vezi AICI emisiunea.

 

Comentarii Facebook