Luni 14 Iunie

Radiografia minciunilor lui Petre Daea. Deputatul PNL, Adrian Oros: Ministerul are de 9 ori mai mulți angajați ca în Franța


Deputatul PNL, Adrian Oros, a prezentat o radiografie a activității Minsterului Agriculturii, sub forma unei Cărți negre a Guvernării PSD - ALDE.

PSD a promis realizarea unui sistem de irigație performant, dar din 1,2 milioane de hectare acoperite cu sisteme în 2018, numai 530 de mii au fost și irigate. ”În conformitate cu Raportul public al anului 2018 al ANIF, publicat pe site-ul instituției, în anul 2017, pentru pregătirea amenajărilor de irigații au fost executate lucrări de reparații a acestora pentru 1,2 milioane de hectare, cheltuindu-se 18,450 milioane de lei, respectiv cca. 1,5 miloane lei/hectar, față de un necesar de 34,6 milioane lei din fonduri publice; s-au contractat de catre fermieri 870 mii hectare și s-au aplicat udări pe 669 mii hectare.

Diferența de 531 mii hectare neirigate (1,2 mil.hectare reparate - 669 mii hectare irigate = 531 mii hectare neirigate, dar reparate), dintre suprafața irigată și cea reparată reprezintă costuri bugetare de ordinul a 8 milioane de lei, cheltuieli efectuate de anumite firme pentru ANIF dar suprafețele respective nefiind fructificate prin aplicare de irigații. Cine suportă aceste costuri ineficiente???”, se întreabă parlamentarul.

PSD nu a reușit nici să absoarbă mai multe fonduri europene așa cum a promis. 

În perioada 2017-2018 Autoritatea de management a PNDR din cadrul MADR și AFIR subordonată aceluiași minister, au elaborat și prezentat public cu o întârziere de 4 luni ghidurile solicitantului și fișele măsurilor, aceasta datorându-se complicării lor birocratice, contrare celor promise prin programul de guvernare, respectiv de refacere și de îmbunătățire a procedurilor. 

Situaţia absorbţiei fondurilor europene din exerciţiul financiar 2014-2020 a fost complicată în anul 2017. Abia după jumătatea anului, autorităţile de management din România prin care se fac rambursările de la bugetul UE au fost acreditate, şi România a putut să primească banii pentru proiecte. Absorbţia efectivă la 11 luni din anul 2017, per total programe național a fost de 4,83%, respectiv 1,09 miliarde euro. 

Dacă la absorbţia curentă se adaugă şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi cel pentru Pescuit, atunci procentul era la aceeași dată doar de 11,44%, respectiv peste 3,35 miliarde euro, iar absorbţia efectivă de 10,01% (3,09 miliarde euro).

Pentru anul 2018, la finele acestuia se înregistrează o absorbție pe PNDR de cca. 1,11 miliarde de euro, respectiv de 20% față de programul propus.

Pentru perioada 1.01.2017-31.12.2018 se estimează pe PNDR o absorbție efectivă de cca. 2,39 miliarde de euro, față de cca. 5,0 miliarde propuse la programarea inițială.

Un alte proiect eșuat este cel de sprijinire pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară.

Conform măsurii promise de PSD, ”angajatorul este scutit de la plata tuturor obligațiilor către stat ce decurg din acordarea drepturilor salariale în condițiile angajării a minim 3 tineri cu vârsta sub 40 de ani, pentru o perioadă de cel puțin 1 an”.

Prin prezentul proiect inițiat de PSD și demarat din 2017, se stabilește că angajatorul este scutit de la plata tuturor obligațiilor către stat ce decurg din acordarea drepturilor salariale , în condițiile angajării a minimum 3 tineri cu vârsta sub 40 de ani. Angajatorul beneficiază de acest program prin creșterea numărului de salariați cu cel puțin 3 salariați care îndeplinesc condițiile stabilite. Menținerea angajatului pe cel puțin o perioadă de un an. 

Potrivit legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor in sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, angajatorii din agricultură, acvacultură și industria alimentară vor primi lunar bani de la stat dacă incadrează în muncă tineri in varstă de cel mult 40 de ani. 

Programul urmează să se desfășoare începând de la 1.01.2019  până in anul 2020 și nu din anul 2017, inițial planificat.

Legea de aprobare a acestui proiect a fost promulgată la 31.12.2018, dar nici până azi Ministerul Finanțelor Publice nu a identificat sursa de finanțare. Așadar, ideea este moartă, fără asigurarea banilor. 

Reforma din Ministerul Agriculturii, promisă de PSD - ALDE, este o altă bilă neagră trecută în contul guvernanților. În loc să reducă aparatul, așa cum au afirmat în campania electorală, acesta este acum mai stufos.

Ministerul Agriculturii este o instituție necesară României, dar total nereformată. Aceasta este condusă birocratic și dictatorial de către o echipă neperformantă formată din 11 persoane de demnitate publică, respectiv 1 ministru, 6 secretari de stat, 1 subsecretar de stat și 3 secretari generali și adjuncți.

Numărul imens al celor din aparatul de conducere, unii fără atribuții clare, la alții atribuțiile coincid, conduce la decizii contradictorii, cheltuieli salariale enorme și personal uman supradimensionat.

Numărul resursei umane doar din aparatul central al Ministerului Agriculturii este de 642 persoane, dintre acestea peste 70% nu sunt în situația de a fi specialiști în vreuna din profesiile legate de domeniu.

Așa numita legătură cu organizațiile profesionale este inexistentă, mai marii ministerului ignorând aceste entități.

În Franța, stat cu o populație de cca. 66 milioane de locuitori și cu o suprafață agricolă de cca. 34 milioane de hectare, Ministerul de Agricultură și Pescuit are în componența centrală cca. 70 de salariați, operațiunile de politică agricolă ale țării se efectuează în agențiile teritoriale, descentralizate”, a spus Adrian Oros.

53074190_2203643389675014_2053942644727349248_n.jpg

Comentarii Facebook