Duminica 26 Martie

Consultare publică: Calea Mănăștur și Moților vor fi lărgite la 4 și 5 benzi de circulație


Primăria a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – modernizare și dezvoltare circulație Calea Moților – Calea Mănăștur – str. Uzinei Electrice – str. Mărginașă.

”Prin cererea nr. 248279/433/2021 Municipiul Cluj-Napoca solicită aprobarea în Consiliul Local a documentaţiei Planul Urbanistic Zonal - modernizare şi dezvoltare circulaţie, Calea Moţilor - Calea Mănăştur - str. Uzinei Electrice - str. Mărginaşă.

Teritoriul reglementat prin PUZ cuprinde Calea Mănăştur (tronsonul de la nr. 1 până la intersecţia cu str. Câmpului) , Calea Moţilor (tronsonul de la nr.86 până la nr-. 147), str. Mărginaşă (tronsonul de la nr. 1 până la intersecţia cu str. B.P. Haşdeu), arteră de legătură între Calea Moţilor şi str. Uzinei Electrice, precum şi parcelele adiacente acestor străzi.

Prin P.U.Z se propune modernizarea şi dezvoltarea circulaţiei pe direcţia est-vest, Calea Mănăştur - Calea Moţilor (până la intersecţia cu str. Clinicilor) şi pe direcţia nord-sud, podul Garibaldi - strada Mărginaşă, în vederea devierii unei părţi a fluxului rutier în afara zone centrale a municipiului Cluj-Napoca, cât şi realizarea de alternative la utilizarea autovehicului personal, prin realizarea de piste de biciclete şi benzi dedicate pentru transportul public, sprijinind astfel reducerea congestiei traficului în zonă şi tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, se arată în documentație.

Ce se propune efectiv pe Calea Mănăștur, Calea Moților, Mărginașă

Prin P.U.Z se propune modernizarea şi dezvoltarea circulaţiei pe direcţia est-vest, Calea Mănăştur - Calea Moţilor (până la intersecţia cu str. Clinicilor) şi pe direcţia nord- sud, podul Garibaldi - strada Mărginaşă, în vederea devierii unei părţi a fluxului rutier în afara zonei centrale a municipiului Cluj-Napoca, cât şi realizarea de alternative la utilizarea autovehiculul personal, prin realizarea de piste de biciclete şi benzi dedicate pentru transportul public, sprijinind astfel reducerea congestiei traficului în zonă şi tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Reglementări propuse: 

Calea Mănăştur 

tronsonul str. Câmpului - str. Govora - se menţine ampriza existentă; tronsonul str. Govora - Calea Mănăştur nr.5: 4 benzi auto, 2 benzi de biciclete la nivelul carosabilului, trotuare cu lăţime variabilă şi spaţii verzi plantate.

În zona campusului USAMV se propune realizarea unei staţii de transport public, retrase faţă de circulaţie;

Tronsonul Calea Mănăştur nr.5 - Calea Mănăştur nr.1: 5 benzi auto, 2 benzi de biciclete la nivelul carosabilului, trotuare cu lăţime variabilă. 

Calea Moţilor

- tronsonul Calea Moţilor nr. 118 - Calea Moţilor nr. 124: 5 benzi auto, o bandă de biciclete la nivelul carosabilului, trotuare cu lăţime variabilă, spaţii verzi plantate;

- tronsonul Calea Moţilor nr. 100 - Calea Moţilor nr. 118: 4 benzi auto, o bandă de biciclete la nivelul carosabilului, trotuare cu lăţime variabilă, spaţii verzi plantate şi alveolă staţie de transport public pe latura nordică (în dreptul nr. 104-108);

- tronsonul Calea Moţilor nr. 94 - Calea Moţilor nr. 98: 4 benzi auto, o bandă de biciclete la nivelul carosabilului, trotuare cu lăţime variabilă, spaţii verzi plantate;

- tronsonul Calea Moţilor nr.86 - Calea Moţilor nr. 92: 4 benzi auto, trotuare cu lăţime variabilă;

Str. Mărginaşă

- tronsonul str. Mărginaşă nr. 1 - nr.3: 3 benzi auto, trotuare cu lăţime variabilă;

- tronsonul str. Mărginaşă nr. 5 - nr.17: 2 benzi auto, trotuare cu lăţime variabilă;

Artera de legătură între Calea Moţilor şi str. Uzinei Electrice: 4 benzi auto, 2 benzi de biciclete la nivelul carosabilului, trotuare cu lăţime variabilă şi spaţii verzi plantate. Spre intersecţia cu Calea Moţilor sunt prevăzute 5 benzi auto, iar pe latura estică a arterei este propusă o piaţetă publică.

Strada Uzinei Electrice se menţine ampriza existentă;

În vederea realizării legăturii cu str. Uzinei Electrice, este propusă o străpungere, ”cu afectarea fondului construit de pe str. Ilie Măcelariu nr. 37 şi 39A, iar pentru realizarea piaţetei de pe latura estică a arterei de legătură Calea Moţilor - str. Uzinei Electrice, este afectat fondul construit de pe Calea Moţilor nr. 120-124 şi parţial fondul construit de pe Calea Moţilor nr. 118”, se mai arată în proiect.

Practic vor trebui făcute exproprieri pentru a se realiza o piațetă la Platinia, de unde să se facă legătura cu strada Uzinei Electrice.

Comentarii Facebook