Sambata 24 Februarie

Cluj: Studiul de fezabilitate pentru Metrou și Tren Metropolitan trecut suspect de repede prin Consiliul Local


Consilierii locali vor aproba sau respinge în ședința de luni, 22 noiembrie, studiul de  fezabilitate pentru Metrou și Tren Metropolitan. Ședința este una extraordinară, anunțată din scurt, joi, 18 noiembrie.

Unii consilieri local din Cluj-Napoca spun că totul s-a făcut rapid, ceea ce ridică unele suspiciuni în privința modului grăbit de tratare a unor proiecte extrem de importante și scumpe. 

Primarul Emil Boc a explicat că nu e nicio grabă, ci lucrurile decurg așa cum au fost plănuite.

Nu discutăm de metrou de azi de ieri. Discutăm de ani de zile. E o etapă procedurală, de a vedea exact cât costâ, pe ce ne-au spus specialiștii. Apoi intră în alte furci caudine, la Ministerul Transporturilor, apoi interministeriale, apoi în hotărâre de Guvern. Am făcut dezbateri publice, am vorbit de doi ani de zile, am trecut prin intrat prin Consiliul Local. Studiu acesta nu a venit din cer. Am aprobat un studiu de prefezabilitate care a ajuns inclusiv pe masa Guvernului. De 2 ani de zile, din 2019 tot lucrăm în fază procedurală și acum suntem într-o etapă în care mergem mai departe, la nivelul următor, pentru a putea parcurge pașii necesari, astfel încât să fie accesați banii europeni. Am avut ședință ordinară, iar acum avem extraordinară. De joi până luni, toată lumea se poate documenta, informa, pentru că nu e un subiect nou pe ordinea de zi. Dezbaterile de la Mediu au fost publice. Am avut dezbateri anul trecut și anul acesta. E un proiect complex, care are multe etape. E proiectul secolului la Cluj. Va decongestiona radical traficul cu axa Florești - Mărăști - Aeroport, va conecta marile obiective importante ale Clujului: Spitalul Regional de Urgență, Aeroportul (la Podul IRA se va conecta metroul cu trenul metropolitan)”, a declarat Emil Boc, la ZIUA LIVE. 

Primarul a spus că Spitalul Regional de Urgență va fi gata în următorii ani. ”De asemenea, dezvoltarea zonelor Soporului și Bulevardul Muncii va urma. În plus, metroul va însemna spații pietonale extinse la Cluj, piste de biciclete, aer mai curat. E un volum mare de călători care va fi preluat din mașină și dus cu metroul. 

Clujul nu își va putea menține nivelul de salarii, dacă nu integrează zona metropolitană. Floreștiul este deja Cluj. Trebuie integrate Apahida, Baciu și apoi trecem mai departe, la nivelul următor”, a mai spus Emil Boc.

PNL are majoritate în Consiliul Local, astfel că vorbim numai despre o formalitate în privința aprobării studiului de fezabilitate. Probabil din acest motiv, ședința a fost anunțată de pe o zi pe alta. 

Studiul aflat pe site -ul Primăriei Cluj-Napoca vorbește despre un cost la metrou de 2 miliarde de euro. 

Costurile metroului sunt halucinante. Un kilometru de linie va costa 97,6 de milioane de euro.

Din lipsă de fonduri se va opta pentru un metrou scurt

Investiția nu este rentabilă din punct de vedere financiar, rezultând valori necorespunzătoare pentru rentabilitatea financiară a investiției.

Rezultatele nefavorabile din punct de vedere financiar sunt compensate de rezultatele favorabile din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind obiectivul urmărit pentru proiecte de infrastructură de transport public de călători.

Indicatori de performanță economică:

Analiza economică prezintă efectele evident pozitive asupra utilizatorilor și asupra societății în general, ceea ce conduce la concluzia că proiectul poate fi promovat la finanțare din fonduri europene nerambursabile.

În special, obținerea unor indicatori socio-economici corespunzători, reprezintă una dintre condițiile obligatorii pentru ca proiectul să fie acceptat la finanțare din fonduri europene nerambursabile ca un proiect viabil economic datorită beneficiilor economice generate de implementarea acestuia.

Valoarea netă actualizată economică pozitivă arată oportunitatea investiției, iar Raportul beneficiu-cost arată efectul benefic al Proiectului asupra economiei locale, superior costurilor economice și sociale pe caic acesta le implică.

Rata internă de rentabilitate economică este superioară Ratei sociale de actualizare de 5%, ceea ce reflectă rentabilitatea economică a investiției.

În consecință, ținând cont pe de o parte de analizele și evaluările prezentate în cadrul acestui raport privind analiza multicriterială, iar pe de altă parte de constrângerile privind punerea în funcțiune etapizată impusă de finanțare, opțiunea de traseu recomandată a fi dezvoltată în capitolele următoare este scenariul 4 / opțiunea 4 (revizuită): Florești - Piața Unirii - Piața Mărăști - Muncii / Europa Unită - Depou Sopor.

Analizând cele menționate mai sus, propun spre aprobare scenariul 4 / opțiunea 4, conform recomandărilor studiului de fezabilitate întocmit de proiectant și a justificării acestuia.

Pe baza studiului de fezabilitate întocmit, s-a stabilit că s-au respectat cerințele notei conceptuale, ale temei de proiectare și ale caietului de sarcini.

Conform devizului general, întocmit de către Asocierea SWS Engineering S.p.A., SYSTRA și METRANS Engineering S.R.L., pentru obiectivul de investiții ”Tren Metropolitan Gilău - Florești ⦁ Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonțida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții”- componenta investitională Magistrala 1 de Metrou ”: INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (cu TVA): 10.112.816.297 LEI din care C+M (cu TVA): 6.581.365.277 LEI.

Valoarea totală a investiției (cu TVA): 2.052.196.984 EURO, din care C+M (cu TVA): 1.335.558.521 EURO.

Durata de realizare a investiției 128 luni:

Proiectare Preliminară - 18 luni; Procedurile de licitație - 14 luni;

Proiectare și Execuție lucrări, inclusiv Achiziție Material Rulant - 96 luni;

Finanțarea investiției:

Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (PO1M) 2014-2020;

Fonduri Europene Nerambursabile și Rambursabile prin Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) 2021-2027;

Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Operațional Transporturi (POT) 2021-2027;

Alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Alocații de la bugetul local prin UAT Municipiul Cluj-Napoca și UAT Comuna Florești;

Alte surse legal constituite identificate pe parcurs”.

Comentarii Facebook