Doi soți, procuroare și judecător, au dat în judecată o școală pentru că fiul lor a primit nota 1 la Muzică. Elevul e în clasa a VI-a


Caz inedit la o școală din Iași. Claudia Monica și Marius Cătălin Palaghia, părinții minorului A.T. au depus la Tribunalul Bacău o acțiune în care au chemat la bară Colegiul Național din Iași. Unitatea de învățământ pârâtă este cea în care fiul reclamanților este elev în clasa a VI-a, relatează Reporter de Iași.

În cererea de chemare în judecată, părinții au solicitat anularea evaluării făcută la data de 16 octombrie 2023 la disciplina Educaţie muzicală, obiect la care fiul lor a fost notat cu nota 1 după o testare scrisă. El trebuia să transcrie pe portativ notele muzicale: do bemol, si bemol, mi bemol, sol b bemol, re bemol și să identifice enarmonicul sunetelor do bemol, si bemol, mi bemol, sol b bemol, re bemol şi transcrieţi pe portativ”.

După aproape o săptămână, pe 22 octombrie, părinții s-au adresat conducerii Colegiului Naţional solicitând analizarea situaţiei, iar în urma sesizării a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii unității de învățământ şi profesorul evaluator, în urma căreia nota a fost menţinută.

Reprezentanții minorului au formulat o cerere de reevaluare de către o comisie alcătuită din alte două cadre didactice. Însă, pe 14 noiembrie, Colegiul le-a transmis părinților că, în urma reevaluării, nota rămâne 1. 

Părinții au depus contestaţie la Inspectoratul Şcolar Județean, solicitând „remedierea situaţiei şi analizarea aspectului dacă cerinţele de la testarea scrisă din 16 octombrie 2023 şi baremul de notare corespund programei şcolare la disciplina Educaţie Muzicală, raportat la cadrul legal în vigoare”. Inspectoratul Şcolar le-a comunicat un răspuns care, de asemenea, nu i-a mulțumit pe petenți.

Unul dintre argumentele-cheie ale părinților, care au studiat în amănunt legislația din domeniul educației, se leagă de faptul că evaluarea a fost nelegală deoarece articolul 106 alineat 4 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, articol prevede: „Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient”.

Completul de judecată din Bacău nu a mai analizat susținerile părților, declinând competența către Tribunalul Iași, unde magistratul desemnat prin repartizare aleatorie a depus cerere de abținere pentru că este colegă de instanță cu tatăl copilului.

Solicitarea a fost aprobată, iar părinții au solicitat Curții de Apel să strămute cauza la altă instanță din țară. Această cerere va fi judecată pe 8 aprilie.

Comentarii Facebook