Marti 7 Februarie

De azi încep înscrierile la grădiniță. Actele necesare și criteriile de departajare ale copiilor


Din 31 mai încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022. Reînscrierile pentru cei care frecventează deja învățământul preșcolar au început încă din 17 mai.

Potrivit anunțului oficial al Ministerului Educației de luni, 31 mai 2021, încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022.

Ministerul Educației a aprobat, pentru cuprinderea în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani, derularea succesivă a etapelor: reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar următor - cu începere din data de 17 mai și înscrierea copiilor nou-veniți - cu începere din data de 31 mai.

Actele necesare pentru înscriere/reînscrierea la grădiniță

Pentru înscrierea/reînscrierea la grădiniță, este nevoie de:

 • cerere de înscriere la grădiniță;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copie C.I părinte/tutore/reprezentant legal;
 • fișa medicală a copilului, hotărâri judecătorești (dacă e cazul);
 • adeverințe cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale venitului familial, pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal.

Părinții completează maximum trei opțiuni pentru unitățile de învățământ.

Unde se depun documentele necesare înscrierii

Orarul reînscrierilor/înscrierilor este stabilit de conducerea unității de învățământ și este afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, inclusiv pe site-ul acesteia, în cazul în care există, dar și pe site-urile inspectoratelor școlare.

Părinții pot comunica datele necesare unității de învățământ, pentru înscriere prin poștă electronică, telefonic sau fax, pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier”, precizează Ministerul Educației în comunicat.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică. Dacă într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare a copiilor

În cazul în care numărul înscrierilor excede pe cel al locurilor, copiii sunt departajați de:

 • existența unui documente care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan d eun singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

De asemenea, Ministerul Educației precizează:

criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar județean/al municipiului București până la data de 28 mai 2021) vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru criterii specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar.

Informațiile făcute publice pentru asigurarea transparenței procesului de înscriere/reînscriere

Potrivit Ministerului Educației, pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații:

 • capacitatea instituției (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021 - 2022 (pe grupe de vârsta: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Comentarii Facebook