Turnuri de 20, 21 și 27 de etaje propuse pe un teren renumit din Cluj-Napoca. Zona va fi paralizată de trafic


”Foamea” de betoane și turnuri și pare să se termine la Cluj-Napoca, un oraș care de 30 de ani nu a reușit să construiască o stradă nouă sau să lărgească un bulevard. Acum, o societate propune ridicarea unui turn de 27 de etaje, pe un teren cu o suprafață de 59 207.80 mp, deținut de societățile SC REMARUL BUSINESS CENTER SRL.

Proiectul va fi realizat de un grup de firme: SC Consult Imobil SRL, SC Bloom, Rent Imobil SRL, SC METALPRO SRL, SC REMARUL BUSINESS CENTER SRL.

Zona din spatele Gării va fi sufocată și de alte proiectele care se ridică în zona Dedeman. Este curios cum va fi rezolvat traficul în acel punct, pentru că deja pe strada București, lângă Parcul Feroviarilor, nu se mai poate trăi.

Firma Remarul Business Center SRL este controlată de omul de afaceri Călin Mitică, proprietarul Remarul 16 Februarie. 

Tema de proiect, stabilită de comun acord cu beneficiarul lucrării, este revitalizarea parțială a zonei industriale aparținând fabricii „Remarul 16 Februarie”. Punerea în valoare a acestui proiect va genera o resursă financiară consistentă de modernizare și derularea unui program investițional ambițios asupra fabricii Remarul 16 care-și restrânge activitatea în zona estică a parcelei studiate. Se propune reconversia funcțională a terenului prin restructurarea/ schimbarea destinației unității industriale, prin elaborarea unui PUZ, urmărindu-se atent studiul istoric realizat precum și integrarea de clădiri noi având funcțiuni mixte”, precizează arhitecții în documentele de pe site-ul municipalității, unde s-a lansat o consultare publică.

Pe terenul vast vor fi construite clădiri cu înălțimi variate, respectiv de 6, 20, 21 și 27 de etaje, fiind planificate să ofere un total de 1.588 de locuri de parcare subterane. Accesul auto și pietonal pe proprietate se realizează în prezent prin intermediul străzii Tudor Vladimirescu. În vederea anticipării unor investiții viitoare pe acest teren, se propune implementarea unui al doilea acces, prin construirea unui pod peste pârâul Nadăș. Acest lucru va facilita accesul și ieșirea către și dinspre amplasamentul studiat în condiții de siguranță și fluiditate. În plus, se va amenaja un sens giratoriu pe strada Tudor Vladimirescu pentru a eficientiza circulația în zonă.

În cadrul parcelei, planificarea prevede amenajarea de alei auto cu o lățime de șase metri, alei pietonale și piste de biciclete, oferind astfel o infrastructură adecvată pentru diverse moduri de transport și mobilitate.

Caracterul propus

• Prezenta documentație propune schimbarea caracterului funcțional al amplasamentului din activități industriale în funcțiune mixtă - activități de comerț, servicii, învățământ, locuire colectivă, activități culturale și alimentație publică, spații verzi și loisir, parcaj subteran.

• Imobilele de patrimoniu și cele cu caracter estetic deosebit se vor păstra, se vor reabilita și vor găzdui funcțiuni noi adaptate la necesitățile actuale ale orașului în timp ce imobilele parazitare existente pe amplasament se vor desființa.

• Clădirile noi vor asigura un cadru echilibrat care să pună în valoare cu succes imobilele păstrate, prezența acestora urmând să completeze amplasamentul din punct de vedere peisajului urban care trebuie să prezinte o imagine adaptată prezentului.

• Se va asigura realizarea circulației carosabile prevăzute prin PUG mun. Cluj-Napoca pe latura S a amplasamentului, în imediată vecinătate a șinelor de cale ferată și se va realiza o legătură pietonala de tip promenadă cu str. Septimiu Mureșan, în spațiul dintre cele 2 imobile de patrimoniu ce se vor reabilita. Amenajarea exterioară va propune o circulație de suprafață exclusiv pietonală sau velo în zona de amplasament cuprinsă între clădiri, spațiile destinate garării eutovehiculelor urmând a fi amplasate într-un număr redus în exterior, pe zona perimetrală a amplasamentului iar cea mai mare parte se va amplasa în interiorul subsolurilor propuse.

• Zona de contact a amplasamentului cu râul Nadăș se va amenaja sub forma unui spațiu de loisir, cu alei pietonale și locuri de ședere ce ar pune în valoare râul ca element al cadrului natural iar în apropierea corpului E6, prevăzut a avea funcțiune de învățământ, se va amenaja un loc de joacă pentru copii.

• Zonele de piațetă sau scuaruri precum și spațiile verzi amenajate vor avea caracter public nelimitat iar utilitățile se vor introduce în totalitate in subteran.

Comentarii Facebook