Marti 27 Septembrie

Trei drumuri de importanță mare din Cluj vor fi realizate din fonduri europene


Trei drumuri care se vor face de la zero au fost incluse în finanțarea europeană în perioada 2021 - 2027.

Cele trei proiecte strategice de importanță majoră pentru județul Cluj, incluse în hotărârea CDR și propuse pentru finanțare sunt următoarele:  

Drumul de legătură între nodul Ciurila de pe Autostrada A3 și Centura Metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 15 km

Drumul de acces înspre Spitalul Pediatric Monobloc, în lungime de 1,5 km

Varianta de legătură între străzile 1 Mai (DN 1C) și strada Bistriței din municipiul Dej, în lungime de 1,7 km

Investiția pentru aceste trei drumuri se ridică la 45 de milioane de euro. 

Drumurile propuse au regim de prioritate ridicat, principalul lor scop fiind acela de asigurare a unei conectivități sporite între polurile urbane și căile de comunicare încadrate ca şi coridoare ale rețelei europene de transport (TEN-T). 

Prin crearea acestor noi fluxuri de transport se acoperă unele dintre nevoile principale ale județului Cluj în infrastructura de transport și se creează premisele unei dezvoltări echilibrate a întregului județ.


Comentarii Facebook