Pregătește banii! ANAF anunță termenul de depunere a declarațiilor fiscale și modalitățile de completare


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituţiei, o serie de modele de completare a declaraţiei unice pentru acest an, ca să-i ajute pe contribuabili să identifice mai ușor situațiile când trebuie să plătească taxe la stat.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat cinci prezentări în care exemplifică modalităţile de completare a declaraţiei unice în diferite situaţii după cum urmează:

  • Model de completare pentru venituri obţinute din activităţi independente impuse în sistem real
  • Model de completare pentru venituri obţinute din activităţi independente impuse la normă de venit
  • Model de completare pentru venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor (contracte de închiriere în lei şi valută) 
  • Model de completare pentru venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor (contract de închiriere în lei)
  • Model de completare pentru persoane fără venituri care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

De asemenea, autorităţile fiscale au pus la dispoziţia contribuabililor o prezentare privind modalitatea de obţinere a formularului PDF inteligent.

Termenele limită  pe care le au firmele pentru declarațiile de impozit

ANAF a informat și care sunt termenele pentru depunerea declarațiilor pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii. 

Astfel, termenele pentru depunerea declarațiilor sunt prevăzute la art. I alin. (13) din actul normativ menționat, și anume:

  • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, (formular 101 – Declarație privind impozitul pe profit), dar şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor. Pentru contribuabilii ce intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin.(5) din Codul fiscal până la ziua de 25 a celei de-a şasea luni, inclusiv, de când se încheie anul fiscal modificat;
  • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV (formular 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat) şi plata impozitului pentru acest trimestru este de până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
  • pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, termenul pentru depunerea declaraţiei pentru semestrului II (formular 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat) şi plata impozitului pentru acest semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Conform prevederile art. I alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020, nu intră sub incidența prevederilor acestui articol contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Comentarii Facebook