Miercuri 8 Februarie

Pensii 2021. Ce se întâmplă cu pensiile calculate greșit. Unde se duc banii, de azi e lege


Pensii 2021. Ce se întâmplă cu pensiile calculate greșit. Unde se duc banii, de azi e lege. Nimeni nu va mai trebui să se teamă că i s-a calculat greșit pensia.

Pensii 2021.Este oficial. Ce se întâmplă cu banii pensionarilor cărora li s-a calculat greșit pensia

Pensii 2021. S-a aflat ce se întâmplă cu pensiile calculate greșit. Toți pensionarii trebuie să știe că chiar dacă li se greșesc pensiile la calculare, pierderile vor putea fi recuperate.

Astfel, deputaţii au adoptat astăzi, cu o singură abţinere, propunerea legislativă pentru completarea articolului 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de deputatul liberal Florin Roman. Astfel se reglementează recuperarea pensiilor în urma unor erori materiale.

Pensii 2021. Pensionarii își vor putea recupera banii pierduți

Propunerea legislativă reglementează recuperarea de către beneficiarul dreptului de pensie a a banilor neplătiți de către organul statului competent din cauza unor greșeli materiale intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare, precum și a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei de pensionare.

Conform unui amendament, „prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care, din cauza unei erori materiale, de calcul sau a oricărei greşeli de redactare, omisiune sau menţiuni greşite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripţie nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă“.

Pensii 2021. Cine va repara greșelile

Conform articolului 107, alineatul (1) din Legea nr. 263/2010, în situaţia în care, după stabilirea și plata drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite sau cele plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii de care beneficiarul aparține, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

De asemenea, alineatul (2) al articolului 107, la care se referă amendamentul adoptat de deputaţi, mai stipulează că „sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor“.

Pensii 2021. Nimeni nu trebuie să se mai teamă de greșeli la calculul pensiei

Florin Roman, deputat PNL, a spus, la finalul votului, că, datorită acestei legi, “nimeni nu trebuie să se mai teamă că o pensie calculată greşit va fi mai mică“.

Vă mulţumesc tuturor pentru votul de astăzi şi e important să transmitem acest mesaj de la tribuna Parlamentului, ca fiecare pensionar să ştie că nimeni nu-l mai poate păcăli sau nimeni nu-i mai poate tăia din pensie în mod greşit”, a declarat Florin Roman.


Comentarii Facebook