USAMV Cluj-Napoca le construieşte viitorul tinerilor

 

Cele patru facultăţi ale USAMV - Agricultură, Horticultură, Zootehnia şi Biotehnologii şi Medicina Veterinară, pregătesc specialişti care vor fi la mare căutare în piaţa muncii din anii care vin.

USAMV are parte de relaţii internaţionale bine conturate, bursele, studenţii străini, evenimentele, conferinţele şi simpozioanele de specialitate, corpul profesoral cu cunoştinţe solide, programele de cercetare, infrastructura de clădiri, amfiteatre, săli de cursuri, laboratoare, cămine studenţeşti, locuri de relaxare, terenuri de sport, numeroasele investiţii recente şi unele aflate în faza de proiectare, suprafeţele de teren experimentale cultivate de şi pentru studenţi, consistenţa financiară derivată din resurse guvernamentale şi în special din venituri proprii (fonduri europene, proiecte speciale, taxe), legătura foartă strânsă cu mediul de afaceri din zona agriculturii şi medicinei, toate fac din USAMV Cluj o instituţie invidiată de concurenţă, dar foarte dorită de tinerii absolvenţi de liceu şi apreciată de mediul academic.

Cuvânt către tineri

Învăţământul superior agricol clujean este astăzi unul dintre cele mai performante din Europa, atât în domeniul educaţiei cât şi al cercetării ştiinţifice.

În întreaga sa existenţă de peste 140 ani, Agronomia clujeană a beneficiat de aportul unor personalităţi de primă mărime ale învăţământului şi ştiinţei din România.
Absolvenţii universităţii, specialişti în agricultură, horticultură, zootehnie, biotehnologie şi medicină veterinară s-au afirmat constant prin rezultate remarcabile, în producţie şi în cercetare, în ţară şi peste hotare.
Universitatea noastră este acreditată naţional şi evaluată internaţional, ca o "universitate de succes". După anul 2000, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca s-a dezvoltat într-un ritm impresionant. Direcţiile de specializare s-au diversificat şi s-au înfiinţat multe secţii noi, în care studiază, alături de studenţi români şi studenţi din alte ţări.
În prezent, cadrele didactice şi cei 7000 de studenţi ai universităţii beneficiază de condiţii excepţionale pentru pregătirea teoretică şi practică, de săli de curs, câmpuri experimentale, clinici veterinare, de o bibliotecă dotată cu toate facilităţile pentru informare.

Multe dintre cadrele didactice, îndeosebi cele tinere, şi mulţi dintre doctoranzii universităţii, beneficiază de specializări şi studii în universităţi de profil din ţările cu agricultură avansată.
În cadrul unor colaborări cu structurile universitare şi de producţie agricolă din ţări ale Uniunii Europene, USAMV organizează anual practica de specialitate pentru o mare parte din studenţii celor patru facultăţi.
Universitatea noastră a stabilit relaţii de colaborare cu universităţi şi institute de cercetare din peste 50 de ţări din Europa, Africa, Asia, America de Nord şi de Sud.

Avem convingerea că, în anii care vin, USAMV Cluj-Napoca va continua să se afirme, contribuind, printr-o instruire de înalt nivel, la dezvoltarea şi modernizarea agriculturii româneşti.”, a spus Doru Pamfil, rectorul USAMV.

Datele de admintere la licenţă USAMV sunt următoarele:

Sesiunea 16-22 iulie 2012 / Sesiunea 6-21 septembrie
Agricultura: 498 locuri (343 bugetate)
Horticultura: 630 locuri (345 bugetate)
Zootehnie și Biotehnologii: 260 locuri (200 bugetate)
Medicină Veterinară: 240 locuri (145 bugetate)
Studii de masterat:
Sesiunea 6-20 septembrie
Studii doctorale:
Sesiunea 6-28 septembrie


Detalii privind înscrierea la admitere, criteriile de departajare, taxele pentru locurile nebugetate, numărul locurilor pe fiecare specializare în parte, găsiți accesând site-ul www.usamvcluj.ro , la Secțiunea Admitere.

 

 

 Comentarii Facebook