Vineri 20 Mai

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca închide căminele și trimite studenții acasă


Universitatea Tehnică Cluj-Napoca închide căminele și trimite studenții acasă, după ce în urmă cu câteva zile Consiliul de Administrație nu considera că suspendarea cursurilor este o prioritate.

Se aprobă următoarele acţiuni și măsuri suplimentare de prevenţie şi monitorizare a răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19) la nivelul comunităţii de studenți români a UTCN:

a) căminele UTCN din campusurile din Cluj-Napoca și CUNBM se vor închide - începând cu ora 22:00 a zilei de miercuri, 18 martie 2020 - pe toată durata de valabilitate a Stării de urgență decretată la nivel national;

b) studenții cazați în căminele UTCN în acest moment vor lua toate măsurile pentru a părăsi căminul până la data și ora indicate; studenții de la facultățile din afara UTCN vor fi complet decazați (li se vor încheia Contractele de închiriere), în timp ce studenții de la facultățile din cadrul UTCN vor lua toate măsurile necesare pentru a nu trebui să revină la locurile de cazare până la revocarea măsurii de închidere a căminelor;

c) studenții UTCN cărora le este absolut imposibilă relocarea până la ora 22:00 a zilei de miercuri, 18 martie 2020 și/sau solicită rămânerea în căminele UTCN în ciuda pericolului suplimentar la care se expun, vor redacta, semna și transmite pe adresa e-mail: registratura@staff.utcluj.ro – doar în nume personal și doar de pe adresa personală de e-mail ce a fost indicată de către student la secretariatul facultății și/sau în Contractul de închiriere semnat la cazarea în cămin – o Cerere/Declarație pe proprie răspundere (Anexa 1) a prezentei Hotarâri;

d) nerespectarea tuturor măsurilor cuprinse în HCA nr. 20/11 martie 2020 şi a măsurilor enunțate mai sus cu privire la limitarea riscurilor legate de pandemia de coronavirus (COVID-19) va fi examinată – în regim de urgență - de către Biroul Consiliul de Administrație al UTCN, putându-se aplica atât măsura excluderii definitive din căminele UTCN, cât și cea a exmatriculării.

Art. 2 Direcţia Generală Administrativă asigură implementarea şi respectarea instrucţiunilor din toate hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, din Decretul privind instituirea Stării de urgență pe teritoriul României şi din toate celelalte instrucţiuni ale autorităţilor Statului în legătură cu pandemia de coronavirus (COVID-19).

Art. 3 Conducerea universităţii, a fiecărei facultăţi şi a structurilor administrative, precum şi angajaţii şi studenţii UTCN vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Comentarii Facebook