Vineri 30 Septembrie

UNESCO se implică în dezvoltarea Muzeului Apei din Cluj


În cadrul celei de-a 24-a Sesiuni anuale care a avut loc la sfârşitul lunii iunie 2021, Consiliul Interguvernamental al Programului Hidrologic Internaţional (PHI) UNESCO a adoptat o nouă Rezoluţie pentru continuarea sprijinirii dezvoltării Reţelei Globale a Muzeelor de Apă (WAMU-NET), al cărei co-iniţiator şi membru fondator este şi Compania de Apă Someş S.A. prin Muzeul Apei propriu.

Prin Rezoluţia XXIII-5 a Consiliului Interguvernamental din 2018, Reţeaua Globală a Muzeelor de Apă, la a cărei înfiinţare Compania de Apă Someş a contribuit, a fost declarată „iniţiativa” PHI UNESCO, respectiv Reţeaua a intrat sub „patronajul” PHI UNESCO. 

Urmare a rezultatelor obţinute din 2018 de WAMU-NET şi de muzeele membre în educarea şi conştientizarea publicului internaţional privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Naţiunilor Unite şi, în particular, a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă SDG nr. 6 – Apă şi canalizare pentru toţi, PHI UNESCO a emis în luna iunie, anul acesta, o nouă Rezoluţie prin care a reconfirmat sprijinul acestui for de prestigiu pentru dezvoltarea în continuare a Reţelei Globale a Muzeelor de Apă din care face parte şi Muzeul Apei „Leonida Truţă”, aparţinând Companiei de Apă Someş S.A.

Această realizare vine la scurt timp după ce Adunarea Generală a WAMU-NET a ales noul Consiliu de Administraţie al Reţelei, un reprezentant al Companiei de Apă Someş S.A. fiind reconfirmat în funcţie în acest for, notează adevarul.ro.

În prezent, WAMU-NET numără peste 60 de Muzee ale Apei de pe cinci continente, fiecare cu o abordare unică a temei Apei dar toate cu scopul comun de a îmbunătăţi educaţia şi conştientizarea publică, în particular a generaţiei tinere, privind provocările cu care este confruntat în zilele noastre acest element esenţial pentru viaţă, în condiţiile împuţinării resurselor şi a schimbărilor climatice.

Comentarii Facebook