Luni 26 Septembrie

Un nou protet spontan la Agenția de Mediu Cluj. Ce vor angajații


Angajații Agenției pentru Protecția Mediului Cluj anunță că organizează un nou protest spontan, marți, 21 martie, între orele 10.00 și 12.00.

Aceștia sunt nemulțimiți că în urma protestelor din14.03.2017 si 16.03.2017 nu a existat nicio reacție de susținere din partea Ministerelor sau a Guvernului.

Ei sunt nemuțumiți de salariile primite și solicită Guvernului mai mulți bani, ei avertizând că vor exista și repercusiuni în cazul în care nu li se va da curs cererilor.

Iată care sunt nemulțumirile angajaților din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj:

Cu toate că protecţia mediului este un domeniu de importanţă strategică, reprezentând o vulnerabilitate, un risc şi o prioritate conform Strategiei Naţionale de Apărare a Țării pentru perioada 2015 – 2019, angajaţii din domeniul protecţiei mediului sunt remunerați în prezent conform celei mai mici grile de salarizare din întregul sistem bugetar;

În perioada 2009 – 2015, salariile personalului Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului, care sunt în număr de 1934 de angajaţi nu au mai fost modificate.

Angajații din domeniul protecției mediului deși sunt mult mai puțini numeric față de angajații din alte domenii, își îndeplinesc propriile atribuții pentru salariul minim pe economie, dar desfășoară și activități care revin în atribuția celorlalte ministere.

În acest sens menționăm că angajații din domeniul protecției mediului derulează procedurile de reglementare, dar ajung să corecteze toate neconformitățile din documentații, respectiv din planurile /proiectele/ programele pentru care se solicită finanțare europeană.

Munca de sisif revine angajatului din domeniul protecției mediului care ajunge să corecteze miile de pagini ale unei documentații.

Luând în considerare că din anul 2004 nici un Guvern nu ne aude, iar angajații din acest domeniu sunt remunerați cu un salariu de bază la nivelul anului 2008,iar Doamna Ministru Lia Olguța Vasilescu spune în conferințele de presă/ luări de poziție că angajații din domeniul protecției mediului pot să mai aștepte până primesc o creștere salarială, ANGAJAȚII DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI TRANSMIT PE ACEASTĂ CALE CĂ TOATE PROIECTELE PE FINAȚARE EUROPEANĂ POT SĂ MAI AȘTEPTE PÂNĂ CÂND VOR AVEA ACELEAȘI SALARII CA LA ALTE INSTITUȚII (angajații din alte ministere/ agenții naționale și locale au salarii de peste 10 ori mai mari, multe depășind 10.000 lei net față de salariul minim pe economie al angajaților din domeniul protecției mediului).

Precizăm că documentațiile nu vor mai fi corectate în ceea ce privește neconformitățile cu prevederile legale în vigoare, ci vor aștepta ca angajații din cadrul celorlalte ministere, cu precădere ai Ministerului Transportului - CNAIR SA, Ministerului Economiei, etc., să învețe legislația și să își corecteze propriile documentații – (proiecte/planuri/programe).

Luând în considerare că pentru a înțelege legislația complexă/ vastă din acest domeniu necesită foarte mult timp intre 7 și 10 ani, angajații din domeniul protecției mediului vor ajunge să claseze/ respingă notificările/solicitările și implicit se va ajunga la pierderea finanțărilor europene.

Mai mult, Guvernul are bani la bugetul de stat pentru a finanța ONG - urile care apoi devin public interesat și contestă în cadrul procedurilor de reglementare/ proiectele care sunt pe finanțare europeană.În acest fel pe banii de la bugetul de stat Guvernul își contestă propriile proiecte.

Angajatii Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj solicită decidenților politici adoptarea de măsuri urgente pentru eliminarea discriminărilor salariale față de alți funcționari publici, care au primit creșteri salariale substanțiale în ultimii ani.

SOLICITĂM luarea unor măsuri în regim de urgenţă pentru a nu intra în colaps sistemul pentru protecţia mediului, prin susținerea în GUVERN/MINISTERUL MEDIULUI a majorării salariilor noastre astfel încât cuantumul acestora să fie adus la nivelul celor din aceeași familie ocupațională–ADMINISTRAȚIE/instituție teritorială, respectând astfel conținutul Deciziei CCR nr.794/2016.
In domeniul protecției mediului:

-Se reduce constant numărul de angajaţi calificaţi din sistem, (unii noi angajați pleacă după o săptămâna sau o zi de muncă datorită volumului mare de muncă și a salariului mic.), lipsa personalului calificat care sa poata gestiona problemele complexe si diversificate din domeniul protecției mediului, imposibilitatea de a se mai găsii soluții pentru accesarea fondurilor europene sau evitarea procedurilor de infringement luând în considerare că sunt necesari anii de zile pentru formarea profesională a angajaților din acest domeniu.

-Personalul migrează´catre alte instituții mai bine remunerate
În situația în care nu se vor soluționa favorabil revendicările angajatiilor din sistemul pentru protectia mediului se va ajunge la:

- diminuarea ratei de absorție a fondurilor europene,
- imposibilitatea funcționării sistemului pentru protecția mediului,
- sistarea emiterii actelor de reglementare necesare accesării fondurilor europene (autostrăzi drumuri expres, modernizare/reabilitare de drumuri naţionale/judeţene, sisteme de management integrat al deşeurilor, sisteme de canalizare, parcuri industriale, conducte de transport gaze naturale, linii electrice aeriene, planurile pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor pentru fiecare bazin hidrografic în parte, reabilitare linii căi ferate de călători şi de marfă, cariere, planuri de management, parcuri eoliene, strategii, etc.),
- neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin TRATATUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ.
- nerespectarea termenelor de raportare de către România, în calitate de stat membru UE, poate genera riscul declanșării procedurii de infringement, situații care vor determina costuri mult mai mari din partea Statului Român decât costurile generate de o creștere salarială pentru 1934 de salariați

Mai mult, angajații susțin că daca revendicările nu le vor fi soluționate, ei sunt decizi să declanșeze ”conflictul colectiv de muncă întrerupându-ne activitatea pe timp nelimitat”.

Comentarii Facebook