Marti 7 Februarie

Turda intră în SCENARIUL ROȘU din 5 martie. Localurile publice se închid


Localurile publice din Turda se închid din 5 martie pe fondul creșterii ratei de infectare. 

In unitatea administrate -teritoriala municipiul Turda, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile a depasit pragul de 3/1000 de locuitori, se dispun, incepand cu data de 5.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, următoarele măsuri:

a) in aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6-7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, cu participarea publicului este interzisă;

b) in aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea și desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c) in aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economiei care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, este interzisă;

d) in aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;

e) in aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, masurile prevazute la lit. c) se aplica §i operatorilor economiei care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f) in aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, pentru operatorii economici prevazuti lit. c), d) si e) se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective;

g) in aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, prepararea, comercializarea §i consumul produselor alimentare și bauturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu exceptia celor prevazute la lit. e), cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese §i participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, §i cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului §i al președintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare §i pentru Siguranta Alimentelor;

h) in aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, nu este permisă activitatea in baruri, cluburi §i discoteci;

i) in aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021 activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Art. 4. Masurile dispuse in baza prezentei hotarari se completeaza cu celelalte prevederi din H.G. nr. 35/2021, ele urmand a fi reevaluate de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art.5. Comitetele locale pentru situatii de urgenta din unitatile administrativ-teritoriale prevazute la art. 1-3 vor informa, in termen de 24 de ore, persoanele fizice/juridice/autoritatile care au locuinta/sediul social/punct de lucru in aceste unitati administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea aplicarii masurilor prevazute de H.G. nr. 35/2021 si dispuse prin prezenta hotarare.

Art.6. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitii contrare acesteia stabilite prin Hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj isi inceteaza aplicabilitatea”. 

Comentarii Facebook