Vineri 2 Decembrie

Tinerii clujeni afectaţi de cancer, susţinuţi de CJ Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi Asociaţia Little People


Consilierii judeţeni au aprobat marţi, 28 august, prin vot aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Cluj,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi Asociaţia Little People.

Asociaţia Little People îşi desfăşoară activitatea în domeniul reabilitării încă din anul 1996, cu scopul de a îmbunatăţi viaţa copiilor şi tinerilor adulţi care sunt trataţi de cancer în România.

"Pentru a sprijini activitatea asociaţiei, considerăm necesară încheierea unui protocol între Consiliul Judeţean Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi Asociaţia Little People, scopul acestuia constituindu-l colaborarea interinstituţională în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale oferite beneficiarilor din judeţul Cluj.

Protocolul are la bază respectul reciproc şi dorinţa comună de a asigura servicii sociale de calitate, de a sprijini drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi participarea acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale.

Colaborarea dintre cele trei instituţii se va realiza în vederea derulării de proiecte comune, avându-se în vedere stabilirea responsabilităţilor şi a rolului fiecarei instituţii, în funcţie de scopul proiectelor; pe de alta parte, cele trei instituţii vor colabora pentru furnizarea următoarelor servicii acreditate ale Asociaţiei Little People Romania: activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup, măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială, măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor aflate în situaţii de dificultate, măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării şi solidarităţii sociale, orice alte măsuri care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială", a spus preşedintele Consiliului Judeţean Cluj Horea Uioreanu.

Comentarii Facebook