Duminica 7 August

Seară de rugăciune la Cluj. Participă toate cultele religioase

 

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla va organiza o seară de rugăciune ecumenică, marţi 20 ianuarie 2015, de la ora 18.00.

 

Rugăciunea este prilejuită de ”Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”, eveniment organizat la nivel mondial de către Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi Comisia Credinţă şi Constituţie din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor. Astfel, în această perioadă de opt zile, pe întreg teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, în biserici şi mănăstiri se vor oficia Sfinte Liturghii şi rugăciuni speciale pentru unitatea tuturor creştinilor. De asemenea, în unele parohii vor avea loc întâlniri de dialog şi rugăciune ecumenică, participări la astfel de momente organizate de celelalte confesiuni.  

 

Rugăciunea ecumenică de marți va avea loc la Capela ”Sfântul Iosif” din incinta Catedralei în construcţie din piaţa Cipariu. Programul acestei seri va cuprinde oficierea Ecteniei pentru Pace, cu participarea Studenţilor Seminarului eparhial „Sfântul Ioan Evanghelistul” şi momente de rugăciune şi alocuţiuni rostite, deopotrivă, de invitaţi şi de gazde, pentru a oferi împreună o mai puternică mărturie de credinţă şi unitate, precum şi o perspectivă a propriei comunităţi asupra ecumenismului.

 

În întâmpinarea acestui eveniment, care, din anul 1908 până azi creează, an de an, o punte de legătură şi prilej de cunoaştere reciprocă între Biserici, PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla a răspuns invitaţiei noastre de a oferi cititorilor câteva gânduri despre acest eveniment: ”Bisericile creştine se unesc din nou în rugă, în toate colţurile lumii, timp de opt zile, pentru a invoca într-un glas darul unităţii. O unitate în iubire faţă de Dumnezeu Tatăl, o unitate ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu Tatăl faţă de noi. O iubire care s-a revărsat asupra noastră prin Botezul creştin. Atunci apele Botezului au potolit setea sufletului nostru, însă pelerinajul vieţii e lung şi mai avem nevoie de-atâta apă vie …

 

”A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Isus i-a spus: «Dă-Mi să beau!» (In 4,7) – o întâlnire şi o cerere nefireşti, împotriva regulilor vremii – constituie motoul evanghelic al Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din acest an. Isus nu Se impune cu forţă sau duritate femeii, ci, dimpotrivă, îi împărtăşeşte acesteia slăbiciunea Sa umană, smerindu-Se. Dincolo de fântâna adâncă este mai important sufletul profund al femeii. Dacă în fântână, la adâncime, era apa care sătura setea, sufletul acestei femei nu a găsit încă adevărata şi unica apă care să-l poată sătura: acea iubire adevărată a lui Dumnezeu pentru poporul Său, a Mirelui Hristos pentru Biserică, Mireasa Sa. Pe de altă parte, şi Isus este însetat de iubirea noastră de Dumnezeu ca răspuns la iubirea Lui faţă de noi şi iubirea dintre noi, fiii aceluiaşi Tată, de la care primim apa vie a aceleiaşi iubiri.

 

De asemenea, Isus este însetat să poată oferi apa vie care potoleşte orice sete. Din osteneala însetării Lui, la ora a şasea a strigat: „Mi-e sete!”, şi, apoi, străpuns spre moarte, a devenit, prin învierea Sa, izvor de viaţă pentru toţii oamenii. Astăzi, Isus vine şi la mine şi-mi cere: „Dă-Mi să beau!”, altfel spus: „Arată-Mi iubirea ta!”, „Hrăneşte-Mă cu iubirea ta!”. Oare avem suficientă apă a iubirii în sufletele noastre? Să învăţăm, în această Octavă de Rugăciune pentru unitate, să cerem şi să oferim apa vie tuturor celor care sunt însetaţi, pentru ca, astfel, Domnul  să fie lăudat şi numele Său preasfânt binecuvântat, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin”.

Comentarii Facebook