Joi 28 Ianuarie

Poșta distribuie Cardurile de Sănătate. Citiți AICI tot ce trebuie să știți despre acest card

 

Cardurile de sănătate vor fi distribuite de Poșta Română, în urma unui acord încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

 

Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite pentru toţi cetătenii cu vărsta de 18 ani împliniţi, care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate; începând din anul 2015, serviciile medicale care se acordă în sistemul de asigurări sociale de sănătate vor fi validate şi decontate doar în baza cardului, de aceea, pentru a putea beneficia de aceste servicii, asiguraţii vor avea obligaţia de a prezenta cardul furnizorilor de servicii medicale (medic de familie, medic specialist, spital, farmacie, laborator).

 

Pentru asiguraţii (cu vârsta de peste 18 ani) din judeţul Cluj au fost tipărite şi vor fi distribuite prin serviciile poştale 453.823 carduri naţionale de asigurări sociale de sănătate.

 

În data de 24.09.2014, reprezentantul CAS Cluj va prelua de la CN Imprimeria Naţională SA o primă tranşă din cardurile naţionale de sănătate şi le va preda CN Poșta Română SA în vederea distribuirii către asiguraţii din judeţ (urmând ca restul să fie preluate în luna octombrie).

 

Drept urmare, după data de 26.09.2014 operatorii poştali vor începe distribuirea efectivă a cardurilor la domiciliul asiguraţilor cu vârsta peste 18 ani din judeţul Cluj.

 

Operatorul poştal va înmâna titularului cardul în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire. În situaţia în care asiguratul nu este găsit la domiciliu, operatorul poştal îi va lăsa acestuia, în cutia poştală, un aviz care va conţine înscrisă menţiunea „card de sănătate” precum şi numărul de telefon al operatorului poştal, astfel încât asiguratul să îl poată contacta pentru a stabili intervalul orar în care operatorul poştal poate reveni în zilele următoare pentru a–i preda cardul de sănătate. 

 

Operatorul poştal are obligaţia de a se prezenta de minim două ori (dovedite prin aviz) la domiciliul asiguratului spre a-i preda cardul de sănătate.

 

CN Poşta Română SA are obligaţia de a distribui cardul în maxim 20 de zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare următoare celei în care acesta a intrat  în reţeaua poştală; dacă după expirarea acestui termen cardul nu a putut fi înmânat destinatarului, CN Poşta Română SA îl va preda în maxim 10 zile lucrătoare casei de asigurări de sănătate.

 

Cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate sunt sortate pe medici de familie, de aceea este posibil ca asiguraţii care au domicilii apropiate să primească cardul la date diferite dacă sunt înscrişi la medici de familie diferiţi.

 

Distribuirea cardului naţional va înregistra o perioadă de vârf (în ultima parte a lunii septembrie 2014 şi pe parcursul lunii octombrie 2014) însă procesul de tipărire şi distribuire va continua în următorii  ani pentru persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani şi/sau vor dobândi calitatea de asigurat.

 

Cardul de sănătate primit acasă de asigurat este inactiv; intrat în posesia acestuia, asiguratul îl va prezenta pentru activare la prima vizită la un furnizor de servicii medicale.

 

Instrucțiuni despre activarea cardul vor fi oferite ulterior.

.

Comentarii Facebook