Joi 7 Iulie

Poliția Cluj face angajări. Se caută barmani și ospătari


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj face angajări pe bază de concurs din sursă externă. Este vorba despre 10 posturi de personal contractual, chiar și de barmani și ospătari la restaurantul de la Colina, unde Poliția are și un hotel.

Poliția Cluj angajează 3 muncitori la Serviciul Logistic

Trei posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat IV la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență (cod COR 741307– electrician de întreținere și reparații; cod COR 818207 - fochist; cod COR 712609 – instalator instalații tehnico-sanitare și gaze) din cadrul I.P.J.  Cluj

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat şi următoarele condiţiile specifice:

a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic 

b) nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;

- să dețină diplomă/certificat/atestat de absolvire a cursurilor de calificare, sau alt document emis de o instituție acreditată care să ateste absolvirea cursului de calificare în profilul postului, conform COR;

c) vechime în muncă: 6 luni;

d) vechime în specialitate: 6 luni;

e) să deţină permis de conducere, minim categoria ,,B”;

f) să deţină/să obţină după încadrare certificat de acces la informaţii clasificate, nivel conform fișelor posturilor scoase la concurs.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.02.2022

b) proba scrisă – 07.03.2022, ora 1000

c) interviu – 11.03.2022, ora 1000

Trei posturi vacante de personal contractual – îngrijitor (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri), unul la Serviciul Logistic, unul la Poliția municipiului Cluj-Napoca și unul la Poliția municipiului Turda) din cadrul I.P.J. Cluj

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat şi următoarele condiţiile specifice:

a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic; 

b) nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;

c) vechime în muncă: 6 luni;

d) vechime în specialitate: 6 luni;

e) să deţină/să obţină după încadrare certificat de acces la informaţii clasificate, nivel conform fișelor posturilor scoase la concurs.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.02.2022

b) proba scrisă – 14.03.2022, ora 1000

c) interviu  – 18.03.2022, ora 1000

Poliția Cluj angajează un barman și doi ospătari

Trei posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat IV la Serviciul logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență – Complex “Colina” (cod COR 513201 - barman - 1 post; cod COR 513102 - ospătar – 2 posturi) din cadrul I.P.J.  Cluj

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat şi următoarele condiţiile specifice:

a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic 

b) nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;

- să dețină diplomă/certificat/atestat sau alt document emis de o instituţie acreditată, care să ateste absolvirea cursului de calificare în specialitatea postului, conform COR;

c) vechime în muncă: 6 luni;

d) vechime în specialitate: 6 luni;

e) să deţină/să obţină după încadrare certificat de acces la informaţii clasificate, nivel conform fișelor posturilor scoase la concurs.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.03.2022

b) proba scrisă – 09.03.2022, ora 1000

c) interviu – 15.03.2022, ora 1000

Un post vacant de administrator II (cod COR 422401 - receptioner) la Serviciul Logistic – Biroul

Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență – Complex “Colina”  din cadrul I.P.J.  Cluj.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat şi următoarele condiţiile specifice:

a) să fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic 

b) nivelul studiilor: liceul cu diplomă de bacalaureat;

- să dețină diplomă/certificat/atestat de absolvire a cursurilor de profil, sau alt document emis de o instituție acreditată, care să ateste absolvirea cursurilor de calificare în profilul postului (recepționer de hotel – cod COR 422401);

c) vechime în muncă: 6 luni;

d) să deţină/să obţină după încadrare certificat de acces la informaţii clasificate, nivel conform fișei postului scos la concurs.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.02.2022

b) proba scrisă – 10.03.2022, ora 1000

c) interviul – 16.03.2022, ora 1000

Înscrierile se realizează la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj până în data de 01.02.2022, inclusiv, ora 13.00, candidaţii trebuind să depună cu ocazia înscrierii documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, care se depune la sediul instituţiei până la data de  24.02.2022, ora 13.00. 

În funcție de evoluția fenomenului pandemic detalii referitoare la locația și ora de desfășurare a probelor de concurs se vor comunica în timp util pe pagina de internet a inspectoratului și vor fi afișate la sediul unității.

Comentarii Facebook