Vineri 30 Septembrie

OAR Transilvania: Arhitect acuzat că a semnat în fals documentații pentru obținerea autorizațiilor de construcție


Un arhitect este acuzat de Ordinul Arhitecților România - filiala Transilvania că a semnat în fals mai multe autorizații de construcție. 

Cel acuzat nu este membru al OAR și ar folosit parafa, dar numărul TNA ”TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECTILOR) este al altei persoane.

Având în vedere identificarea mai multor autorizații de construire eliberate de către autoritățile competente prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, emise în baza unor documentații tehnice întocmite în calitate de arhitect cu drept de semnătură de către numitul S.L., înțelegem să arătăm că:

Domnul Szeredai Lorant nu este membru al Ordinului Arhitecților din România;

Având în vedere că numitul Szeredai Lorant nu este membru a OAR el nu poate întocmi și să-și asume niciun fel de documentații tehnice conform Legii nr. 184/2001, republicată.

Neavând această calitate profesională, numitul Szeredai Lorant nu are dreptul de a întocmi în calitate de arhitect cu drept de semnătură documentațiile tehnice necesare obținerii autorizațiilor de construire.

În acest sens la art. 11, alin. 1, din legea nr. 184/2001, republicată, se arată căt: “Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea impune obținerea autorizației de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect cu drept de semnătură. Proiectele de arhitectură de interior pentru materializarea cărora legea impune obținerea autorizației de construire pot fi semnate și de către un arhitect de interior cu drept de semnătură”. 

Documentațiile tehnice în baza cărora au fost eliberare Autorizații de Construire sunt asumate de către numitul Szeredai Lorant, prin aplicarea unei parafe de arhitect cu drept de semnătură, însă numărul TNA înscris pe aceasta aparține unui alt arhitect cu drept de semnătură obținut în mod legal.

Documentațiile tehnice depuse de către numitul Szeredai Lorant, documentații în baza cărora eu fost eliberate autorizațiile de construire, sunt însoțite de Dovezi de Luare în Evidență ce nu au fost eliberate de către Ordinul Arhitecților din România, existând indicii privind întocmirea în fals a acestora. Menționăm că aceste documente sunt emise doar de către Ordinul Arhitecților din România, prin Flilialele Teritoriale.

Având în vedere cele constatate, Consiliul Teritorial al Ordinului Arhitecților din România - filiala Transilvania va demara procedurile legale, pe linie penală și administrativă, împotriva acestei persoane”, precizează Arhitect Daniela Maier, președintele Ordinului Arhitecților România - filiala Transilvania.

Comentarii Facebook