Miercuri 8 Februarie

Mesajul Preasfinţiei Sale Florentin la Naşterea Domnului

 

Episcopul de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, a rostit Pastorala de Crăciun. 

 

Cu acest prilej, PS Florentin a prezentat în sinteză Scrisoarea pastorală de Crăciun, cu titlul ”Maria - Poarta Mântuirii, călăuzitoarea pe calea credinţei”, această temă fiind aleasă fiindcă ”Preasfânta Fecioară Maria este călăuzitoarea noastră pe calea credinţei, ea fiind «Scara cerească pe care Domnul a coborât între oameni», «Poarta Mântuirii», care ne-a dăruit nouă pe Răscumpărătorul”.

 

Preasfinţia Sa a invitat ca Sărbătoarea Naşterii Domnului să o trăim ”cu bucuria credinţei”, Maica lui Dumnezeu fiind cea care ne poate ajuta să primim în suflet această bucurie în sfânta sărbătoare. 

 

Pornind de la cuvintele Sfinţilor Părinţi, care ”consideră că Maria nu a fost doar un instrument pasiv în mâna lui Dumnezeu, ci a colaborat la mântuirea omenirii în deplina libertate a credinţei şi ascultării”, a fost argumentat faptul că Maria rămâne şi pentru creştinii de astăzi modelul pe drumul vieţii de credinţă sub ascultarea cuvântului divin care conduce la Isus. Urmând acest model şi în prezent trebuie să ajungem la ”o cunoaştere trăită a lui Hristos, o memorie vie a poruncilor Sale, un adevăr de trăit până la capăt. Credinţa este o decizie care trebuie să angajeze întreaga noastră viaţă. Este o întâlnire, un dialog, o comuniune de iubire şi de viaţă a credinciosului cu Isus Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa (cf. In 14,6)”.

 

Episcopul de Cluj-Gherla a transmis tuturor creştinilor care se pregătesc pentru marea Sărbătoare a Naşterii Domnului, un îndemn la bucurie şi o urare: ”Iubiţi credincioşi, vă binevestesc bucurie mare, căci astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut vouă Hristos Domnul, Mântuitor. Vestea îngerească pătrunde şi sufletele noastre de bucuria credinţei, bucuria că Mântuitorul a intrat în Istoria Mântuirii, Mântuitorul revarsă acum acel har al reînnoirii noastre în sufletele fiecăruia dintre noi. 

 

Mântuitorul se face toate pentru toţi: ”Pentru acei care caută bucuria, El s-a făcut viţă-de-vie; pentru aceia care doresc să intre, El se face poartă; pentru aceia care sunt apăsaţi de greutatea păcatului, El se face miel de jertfă; Hristos se face tuturor toate, rămânând totdeauna ceea ce este, adică Dumnezeu” (Sf. Chiril al Ierusalimului). 

 

Să-L primim cu sufletul deschis pe Cel care coboară pentru a îmbrăca haina noastră umană şi a ne îmbrăca pe noi în haina divinităţii Sale; să ne lăsăm îmbrăcaţi în această haină şi să-L primim pentru ca El să ne ridice, la timpul cuvenit, în bucuria vieţii veşnice. 

 

Vă doresc tuturor să trăiţi sărbători sfinte, în bucuria credinţei, cu plinătate de haruri, cu bună-înţelegere şi veselie creştinească. Sărbători fericite, întru mulţi ani sfinţi!”.  

Comentarii Facebook