Mediile elevilor ar putea fi încheiate doar cu două note pe disciplină! Proiectul propus în contextul grevei profesorilor


Ministerul Educației a publicat marți seara un proiect de modificare a ROFUIP prin care mediile ar putea fi încheiate doar cu două note la fiecare disciplină. Măsura vine pe fondul grevei generale din Educație, declanșată pe 22 mai.

Mai multe de atât, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ. Măsura vine în contextul grevei generale a profesorilor.

Potrivit proiectului, la articolul 107, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: „(4^1) În anul școlar 2022-2023, în situații excepționale, neimputabile elevului sau familiei acestuia, inclusiv în situații medicale care conduc la un număr de absențe de cel mult 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an școlar la o disciplină/un modul, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două”, potrivit edupedu.ro.

Comentarii Facebook