Marti 9 August

Fundația ”Mitropolitul Bartolomeu” oferă 34 de burse pentru anul şcolar şi universitar 2020-2021


Fundaţia ”Mitropolitul Bartolomeu” anunţă deschiderea unui nou concurs pentru 34 de  burse oferite elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în anul şcolar şi  universitar 2020-2021.

Bursele se repartizează astfel: 18 burse pentru elevi, în valoare de 300 lei pe lună, 12 burse pentru studenți, în valoare de 400 lei pe lună și 3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 400 lei pe lună, 1 bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 500 lei pe lună  Bursele pentru elevi, se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenţi şi  masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat se acordă pe o perioadă de 12 luni,  începând cu 1 noiembrie 2020. Masteranzii şi doctoranzii interesați de aceste burse vor trebui să  prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia şi  interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele,  teologia şi lumea. 

 Calendarul şi etapele desfăşurării concursului: 2 Noiembrie 2020, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la  sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu 18), 9 Noiembrie 2020 afişarea rezultatelor, 10 Noiembrie 2020 contestaţii şi afişarea rezultatelor finale.

Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru  întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al  Fundaţiei şi publicat pe situl www.fundatiabartolomeu.ro. Fundaţia va încheia cu fiecare  bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe  toată perioada derulării bursei. 

Fondul alocat pentru bursele din acest an şcolar şi universitar este semnificativ mărit și se  ridică la suma de 103.200 lei, iar până în prezent, Fundația ”Mitropolitul Bartolomeu” a acordat  397 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 1.035.900 lei. 

Fundaţia ”Mitropolitul Bartolomeu” a fost înfiinţată în urmă cu 12 ani de vrednicul de  pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania şi reprezintă proiectul generos şi  inspirat al unui om cu viziuni largi, care a ştiut să-şi depășească lipsurile tinereţii și să dorească  să ofere și după plecarea sa din această lume, o şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de  posibilităţi materiale. Ea are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi dar lipsiţi  de posibilităţi, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei. 

Bursele oferite în acest an vor marca împlinirea la data de 18 martie 2021, a 100 de ani de  la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania (1921-2011). 

Comentarii Facebook