Crește numărul claselor disponibile în instituțiile de învățământ din Cluj, de anul viitor. Planul de școlarizare pentru grădinițe, școli și licee, aprobat


Inspectoratul Școlar Județean Cluj a aprobat Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025.

Selecția claselor și grupelor a fost făcută în urma analizării propunerilor venite din partea unităților de învățământ preuniversitar din județ, a  solicitărilor agenților economici pentru clasele de învățământ tehnologic, profesional și dual, a promovabilității la examenul de bacalaureat și a datelor rezultate din chestionarea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a, privind continuarea studiilor în învățământul liceal sau profesional.

În vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii au fost prevăzute clase pentru învățământul seral, fără frecvență și organizarea programului ”A doua șansă”, precum și clase pentru învățământul postliceal și școala de maiștri. 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a aprobat, pentru anul școlar 2024-2025, următoarele cifre de școlarizare:

  • Învățământul antepreșcolar: 140 de grupe, cu 23 de grupe mai multe, față de anul școlar în curs;
  • Învățământul preșcolar: 304 grupe cu Program Normal, 549 grupe cu Program Prelungit, cu 41 de grupe mai mult față de anul școlar în curs;
  •         Învățământul primar: 1480 clase, din care 332,4 clase pregătitoare;
  • Învățământul gimnazial:1091 clase, din care 265,5 clase a V-a, cu  8 clase mai multe față de anul școlar în curs și 6 clase cu Frecvență redusă, din care 1,33 clase a V-a;
  • Pentru învățământ liceal, au fost alocate 231 clase a IX-a, cu 12 clase mai mult, față de anul școlar în curs, având în vedere numărul, în creștere, al elevilor  din clasa a VIII-a, înscriși în anul școlar 2023-2024, respectiv 5.664, conform datelor înregistrate în SIIIR, la nivelul județului Cluj, la care se adaugă, în medie, 150 de elevi veniți din județele limitrofe, având în vedere anumite specializări existente doar în liceele vocaționale clujene și liniile de predare, inclusiv în limbile minorităților naționale.   

Aceste clase sunt repartizate astfel: 203 clase a IX-a cu predare în limba română, 3 clase a IX-a cu predare în limba germană, 25 clase a IX-a cu predare în limba maghiară. Din punctul de vedere al distribuției pe filiere, profiluri și specializări, ponderea claselor se prezintă astfel: 96,5 de clase învățământ liceal teoretic; 25,5 de clase învățământ liceal vocațional; 55 de clase învățământ liceal tehnologic; 54 de clase învățământ profesional și dual.

  • Învățământ seral și învățământ cu Frecvență redusă: 44 de clase seral, din care 2 clase a IX-a și 15 clase a XI-a;  5 clase cu Frecvență redusă, din care 1 clasă a IX-a;
  • Învățământ postliceal și de maiștri: 47 de clase învățământ postliceal, din care anul I-23 de clase (18 de clase la zi și 5 clase la seral); 11 clase de maiștri, din care anul I-6 clase ( 2 clase la zi și 4 clase la seral);
  • Învățământul special: 203 clase;

Mai mult, în anul școlar 2024-2025 cluburile sportive, alte cluburi și Palatul Copiilor Cluj vor avea disponibile 8384 locuri;

 Pentru învățământul particular, unitățile de învățământ au propus 636 clase, cu 71 de clase mai mult față de anul școlar 2023-2024.

Comentarii Facebook