Cluj: Programare exclusiv online pentru CAZIERUL JUDICIAR - Noutate


Programare online CAZIER JUDICIAR Cluj - Programările pentru solicitarea cazierului judiciar se face exclusiv online la Cluj.

Pentru reducerea eforturilor și timpilor de așteptare la ghișeu în vederea procurării documentelor necesare obținerii serviciilor publice și ținând cont de măsurile impuse pentru protejarea cetățenilor și prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus COVID-19:

- persoanele vor prezenta la ghișeu cererile completate în prealabil;

- instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice vor solicita extrasul de pe cazierul judiciar în baza consimțământului scris al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;

- instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane vor solicita o copie de pe registru cu acordul persoanei verificate.

Programare online CAZIER JUDICIAR Cluj - Cazierul judiciar nu este necesar la înscrierea la școala de șoferi 

Pentru înscrierea la școlile de șoferi nu este obligatorie prezentarea certificatul de cazier judiciar, copia acestuia putând fi înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se încadrează în prevederile legale în vigoare privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere.

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice pot solicita Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, fără a mai fi necesară prezentarea persoanei la ghișeu.

Programare online CAZIER JUDICIAR Cluj - Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane pot solicita, cu acordul persoanei verificate, o copie de pe Registru, fără a mai fi necesară prezentarea persoanei la ghișeu.

Instituțiile menționate mai sus au obligația de a solicita prezentarea certificatului de integritate comportamentală doar persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi; totodată, certificatul de integritate comportamentală NU se solicită pentru participarea la concursuri, examene, titularizări, etc.

În conformitate cu prev. art.18 alin.2 din Legea nr.118/2019 „În situația în care persoana în cauză este cetățean străin sau fără cetățenie, se va solicita acesteia prezentarea cazierului judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autoritățile competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă a săvârșit sau nu una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2 alin.1.”â

Programare online CAZIER JUDICIAR Cluj - Adeverințele de integritate comportamentală și formularul standard multilingv care însoțește certificatul de cazier judiciar SE ELIBEREAZĂ NUMAI la Sediul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu, nr.167

Cererile pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar vor fi depuse doar la ghișeu, conform programului de lucru cu publicul:

Programare online CAZIER JUDICIAR Cluj - PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

Program Secția 4 Poliție, str. Bucium FN

Luni 11:00 – 13:00

Miercuri 11:00 – 13:00

Vineri  11:00 – 13:00

Program Secția 6 Poliție, str. Observatorului nr.1 

Luni 11:00 – 13:00

Miercuri 11:00 – 13:00

Vineri  11:00 – 13:00

Program Secția 7 Poliție, municipiul Cluj-Napoca str. Traian Vuia nr.41- 43 

Luni 11:00 – 13:00

Miercuri 11:00 – 13:00

Vineri  11:00 – 13:00

Program Serviciul Cazier Cluj-Napoca, strada Corneliu Coposu, nr.167

Luni 09:00 – 13:00

Marţi 09:00 – 13:00

Miercuri 11:00 – 13:00 și 15:00 – 19:00

Joi  09:00 – 13:00

Vineri  09:00 – 13:00

Program Poliţia Turda

Luni 10:00 – 12:00

Miercuri 13:00 – 15:00

Vineri  10:00 – 12:00

Program Poliţia Câmpia Turzii

Marţi 10:00 – 12:00

Miercuri 10:00 – 12:00

Joi 13:00 – 15:00

Program Poliţia Dej

Marţi 09:00 – 12:00

Miercuri 08:00 – 10:00

Joi  09:00 – 11:00

Program Poliţia Gherla

Luni 09:00 – 11:00

Marţi 09:00 – 11:00

Joi  13:00 – 15:00

Program Poliţia Huedin

Marţi 10:00 – 12:00

Miercuri 10:00 – 12:00

Vineri  09:00 – 11:00

Comentarii Facebook