Vineri 3 Februarie

CJ Cluj, împlicat în activităţile proiectului SMART+

 

O delegaţie de experţi din cadrul Consiliului Judeţean Cluj a participat ieri, 26 iunie 2012, în Bulgaria, la întâlnirea interregională organizată în cadrul proiectului SMART+, Mini-program pentru inovarea IMM-urilor şi promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice .

Scopul principal al întâlnirii de lucru l-a constituit analiza bunelor practici identificate în cadrul workshopurilor de capitalizare organizate de către fiecare partener SMART+ în regiunea sa. Bunele practici astfel identificate vor constitui temelia elaborării Cartei SMART+ pentru I.M.M.- uri şi a planurilor regionale de implementare.

În cadrul întâlnirii au fost discutate următoarele aspecte:

-activităţile realizate până în prezent;

-planul de promovare şi publicitate, stabilirea unui calendar estimativ pentru desfăşurarea activităţilor viitoare;

-stadiul implementării subproiectelor;

-întâlnirile de lucru ale Comitetului de Conducere, ale Unităţii de Coordonare şi ale Comitetului Experţilor care vor avea loc în luna martie 2013, în Cluj Napoca, pentru a analiza Cartea pentru IMM-uri realizată pe baza bunelor practici selectate;

-întâlnirea Comitetului de Conducere SMART+ din luna iunie 2013, în Kozani Grecia, pentru aprobarea Cartei pentru IMM-uri;

Reamintim faptul că proiectul SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională  INTERREG IV C şi se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013).

Scopul proiectului este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor. 

Partenerii implicaţi în proiect sunt: Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania – lider de proiect; Regiunea Leipzig din Germania; Regiunea Malopolska din Polonia; Regiunea Macedonia de Vest din Grecia; Consiliul Judeţean Cluj; Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria.

Comentarii Facebook