Joi 8 Decembrie

BACALAUREAT CLUJ 2022: Au început probele de evaluare a competențelor lingvistice. 4.004 absolvenți din Cluj, înscriși la sesiunea din iunie 2022


Bacalaureatul din 2022 a început astăzi, 6 iunie. În acest an, peste 126.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru a susţine examenul naţional de Bacalaureat. Primele rezultate vor fi afișate pe 27 iunie.

Bacalaureat 2022. Luni, 6 iunie, a început BAC-ul în România. Au loc probele de evaluare a competenţelor

Conform datelor înregistrate și transmise Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, din județul Cluj, 4.004 absolvenți de liceu (3.675 din promoția curentă și 329 din seriile anterioare) s-au înscris pentru a susține probele de competențe (integral sau parțial, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare).

În acest an, probele de evaluare a competenţelor elevilor se vor susţine astfel:

  • 6 iunie – 8 iunie: Proba A – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
  • 8 iunie – 9 iunie: Proba B – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
  • 8 iunie – 10 iunie: Proba D – evaluarea competenţelor digitale;
  • 14 iunie – 16 iunie: Proba C – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ preuniversitar sau, după caz, din altă unitate de învățământ, în situația în care unitatea școlară respectivă nu dispune de resursa umană specializată).

Rezultatele obţinute de către fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulaţie internaţională nu se exprimă prin note sau prin calificative admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în funcție de grilele naționale sau europene.

De asemenea, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă tot prin stabilirea nivelului de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba. Toate probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Numai absolvenții de liceu care îndeplinesc următoarele condiții pot promova examenul național de Bacalaureat:

  • au susţinut probele de evaluare a competenţelor;
  • au susţinut toate probele scrise;
  • au fost notaţi cel puţin cu nota 5 la fiecare probă scrisă;
  • au obținut cel puţin media 6 la probele scrise;

Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă și evaluarea competențelor digitale se face de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă şi un altul de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ).

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puţin media 6 la probele scrise.


Comentarii Facebook