Joi 8 Decembrie

Asociaţia Română a Apei amenință cu scumpirea apei și canalizării: Energia electrică s-a scumpit de 4 - 5 ori


Asociaţia Română a Apei (A.R.A.) amenință cu scumpirea tarifelor de apă și canalizare din cauza creșterii alarmante a tarifelor la energia electrică, de 4 până la 5 ori.

Această creştere are consecinţe imediate și grave asupra serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel:

- creşterea inevitabilă a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru recuperarea creşterii cheltuielilor înregistrate, cauzată direct de creşterea tarifelor la energia electrică aplicate de furnizori;

- o parte dintre operatorii  de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare va trebui să îşi ajusteze strategiile de tarifare aprobate pentru proiectele derulate prin programele cu finanţare europeană, pentru a asigura, în acelaşi timp, şi plata împrumuturilor presupuse de cofinanţarea acestor proiecte;

- reducerea investiţiilor din surse proprii pentru a acoperi creşterea de costuri cu energia electrică, în loc să se ajusteze tarifele, aşa cum fusese prevăzut în strategiile de tarifare.

Membrii A.R.A., operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, chiar dacă au asigurat ori asigură şi plata împrumuturilor necesare cofinanţării proiectelor derulate anterior prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) şi aflate  în curs de derulare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), au menţinut tarifele serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în limitele aprobate.  

Din cauza exploziei prețurilor la energia electrică din România, se estimează necesitatea majorării cumulate a tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi, respectiv, de colectare, transport şi epurare a apelor uzate. 

Asociaţia Română a Apei le cere autorităților să ia măsuri imediate de stopare a creşterii tarifelor aplicate de furnizori. În caz contrar, operatorii  de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi puşi în situaţia să restricţioneze sau să întrerupă furnizarea alimentării cu apă potabilă şi, respectiv, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate în localităţile deservite, cu consecinţe incontrolabile asupra sănătăţii publice şi protecţiei mediului, avertizează Dr. ing. Ilie VLAICU, preşedintele Asociaţiei Române a Apei.

Asociaţia Română a Apei (A.R.A.) este o organizație profesională care reuneşte: cei 43 operatori regionali  de servicii de alimentare cu apă și de canalizare din România, cei 2 operatori municipali mari din Bucureşti şi Ploieşti  şi trei operatori locali de dimensiune medie/mică, membrii săi având o cotă de peste 90% din piața serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din România; peste 90 de persoane juridice, în principal producători şi importatori de materiale şi echipamente, şi,  respectiv, constructori din sectorul apei;

peste 125 de persoane fizice, cu preocupări specifice sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare, dintre care peste 30 aparţin sau au legătură cu mediul universitar / academic / cercetare. 

Comentarii Facebook