Vineri 7 Octombrie

Admitere Facultatea de Geografie Cluj: Când se afișează rezultatele

 

Facultatea de Geografie din Cluj va organiza un concurs de admitere numai pe bază diplomei de bacalaureat.

 

Înscrierile au loc în perioada 12 iulie – 19 iulie 2017 (fără duminica), între orele: 9-13 (sambata 9-12), iar rezultatele vor fi afișate în 20 iulie. 

 

Taxa de înscriere este de 150 de lei. 

 

Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins.

 

Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere,  după media generală de la bacalaureat.

 

Repartizarea candidaţilor pe specializări se face conform opţiunii lor de pe fișa de înscriere, în limita locurilor disponibile.

Candidaţii vor ocupa locurile prin concurs în ordinea descrescătoare a mediilor generale de la bacalaureat. Media generală minimă de admitere este 5 (cinci).

 

 

Nu se admite depăşirea numărului de locuri planificate prin cifrele de şcolarizare. În cazul în care media ultimului admis este realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi următoarele:

 

 

– nota de la disciplina scrisă de limba și literatura română, obținută la examenul de bacalaureat

 

– nota de la a doua disciplină scrisă, obținută la examenul de  bacalaureat

Comentarii Facebook