36 de școli și grădinițe din Cluj, între care și două mari licee din oraș, nu au încă directori. Vezi lista completă a posturilor vacante din județ


Cele 36 de instituții educaționale din județul Cluj se confruntă cu o criză în domeniul managementului educațional. Instituții precum Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Waldorf, dar și Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” încă nu au găsit o persoană  potrivită pentru ocuparea funcției de director. 

În perioada ianuarie-martie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de  echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară,rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.


Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 19-25 ianuarie 2022, conform prevederilor O.M.E. nr.3026/13.01.2022. Dosarele de înscriere vor fi elaborate cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Metodologia aprobată prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, respectiv O.M.E.5195/03.09.2021.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 18 februarie 2022, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 16-25 martie 2022, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro. 

În imaginile de mai jos puteți vedea lista funcțiilor vacante de conducere pentru instituțiile educaționale din județ. 


271758549_207314231615089_4041243003606907471_n.jpg


271653696_651681262943362_3720539627254254610_n.jpg


Comentarii Facebook