Vineri 1 Iulie

Cluj-Napoca va intra curând în restricții de noapte, între 20.00 și 5.00 dimineața


Cluj-Napoca a depășit rata de incidență COVID 19 de 7,5 cazuri la mia de locuitori și va intra în curând, maxim 2 zile, în scenariul care presupune restricții de circulație pe timpul nopții. Sunt exceptați cei vaccinați sau care au trecut prin boală. Cei testați nu pot circula pe timpul nopții. 

Conform regulamentului, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Cluj așteaptă două zile (48 de ore) pentru confirmarea noilor valori ale incidenței, iar apoi va fi emisă hotărârea cu restricțiile de noapte. Astfel, începând de miercuri, 6 octombrie, ar urma să se ia noile măsuri mult mai drastice. 

În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile a depășit pragul de 7,5/1.000 de locuitori, se dispun următoarele măsuri (acestea se aplică deja în localitățile unde incidența este mai mare de 7,5 la mie: Baciu (8,77 ‰), Căianu (8,45 ‰), Cătina (14,03‰), Gârbău (8,63 ‰), Geaca (9,82 ‰), Jichișu de Jos (13,11 ‰), Pălatca (8,40 ‰)):

a) În aplicarea art.2 alin. (1) pct. 2. din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 932/09.09.2021 cu modificările și completările ulterioare, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20.00 - 05.00 cu următoarele excepții:

• deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

• deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

• deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

• deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 - 22.00. Prin excepție, în intervalul orar 22.00 - 05.00 operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

a) Sunt exceptate de la măsura prevăzută la pct. 2. unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

b) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct. 1 și pct. 2 nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.

c) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct. 1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului  SARS-CoV-2  și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15 - a zi și a 180 - a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2  și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID - 19.

d) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct. 1 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID - 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului  SARS-CoV-2  și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15 - a zi și a 180 - a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul  SARS-CoV-2  și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

Comentarii Facebook