Marti 16 August

Se schimbă legea pentru persoanele cu handicap. Administrația publică trebuie să integreze persoane cu dizabilități

 

Administrația publică trebuie să ofere un exemplu în promovarea unei piețe a muncii incluzive, precizează deputata Aurelia Cristea.

 

Săptămâna trecută, alături de deputatul social-democrat Cristina Nichita, am depus o inițiativă legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care prevede obligativitatea instituțiilor publice în organizarea concursului de ocupare a unei funcții publice, adaptată la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități.

 

Propunerea de modificare a Legii nr. 448/2006 a fost îmbrțișată de 77 de parlamentari din cadrul mai multor partide politice și reprezintă o șansă prin care acționăm și conştientizăm, mai mult ca oricând, că fiecare român contează, iar problemele de incluziune ale persoanelor cu dizabilități reprezintă și un barometru pentru respectarea drepturilor omului în societate”, a precizat Aurelia Cristea.

 

Grija și respectul pentru drepturile fundamentale ale omului trebuie să fie la baza funcționarii administrației publice. Propunerea de față reprezintă un pas important în clădirea unui stat modern, cu o administraţie care înțelege și caută soluții pentru problemele persoanelor cu dizabilități, potrivit principiului egalității de șanse. Nu în ultimul rând, ea face apel la Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010”, a mai declarat deputatul Aurelia Cristea, președintele PSD Cluj-Napoca.

 

De asemenea, în cuprinsul expunerii de motive, inițiatoarele menționează inclusiv situațiile paradoxale în care o serie de instituţii care au ca domenii de competenţă problematica dizabilităţii nu au angajat niciun reprezentant direct al acestui grup. Problema incluziunii persoanelor cu handicap din România în câmpul muncii se datorează în mare parte unor bariere culturale și de mentalitate, care asociează dizabilitatea fizică sau psihică cu incapacitatea de a genera performanţă la locul de muncă. La acestea se adaugă lipsa interesului agenţilor economici în a depune eforturi financiare minime pentru asigurarea accesibilizărilor necesare la locul de muncă, oferind astfel persoanelor cu dizabilităţi șansa de a-și pune în valoare potenţialul propriu.

 

Concret, ce presupune această modificare legislativă:

 

1. Articolul 78, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(3) – persoanele juridice private care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții: 

a)Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b)Să achiziționeze produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, echivalent cu suma datorată la bugetul de stat în condițiile prevăzute la lit. a).”

2.Articolul 78, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(4) – fac excepție de la prevederile alin. (2) instituțiile publice de apărare națională, ordine publică, siguranță națională și cele care activează în domeniul medical.”

3.La articolul 78, după alineatul (4), se introduc cinci alineate noi, alin. (5), (6), (7), (8), (9), cu următorul cuprins: 

 

„(5) – În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, persoanele juridice de drept public, au obligația organizării unor concursuri de angajare în funcția publică dedicate persoanelor cu handicap. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare derulate de către instituția publică. 

(6) – În termen de șase luni de la publicarea prezentei legi, Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația întocmirii metodologiei cadru privind adaptarea concursurilor de ocupare a funcției publice la nevoile persoanei cu handicap. Metodologia cadru pentru adaptarea concursurilor de ocupare a funcției publice la nevoile persoanelor cu handicap se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

(7) – În caz de imposibilitate de ocupare a funcţiei publice prin concurs de către o persoană cu handicap, având la bază lipsa interesului exprimat pentru poziţia vacantă sau lipsa promovabilităţii concursului, ordonatorii de credite pot opta pentru ocuparea respectivei funcţii, în condiţiile legale, făcând excepţie de la prevederile alin. (2).

(8) – Principiul adaptabilităţii concursurilor la nevoile persoanelor cu handicap se aplică în toate etapele de evaluare corespunzătoare carierei în funcţia publică, respectiv concursuri de angajare, promovare sau orice alt concurs ce presupune schimbarea statutului funcţiei publice, în condiţiile prevăzute de lege.

(9) – Măsurile de adaptare a cerinţelor de concurs şi a condiţiilor de administrare a probelor la nevoile persoanei cu handicap se acordă în baza cererii formulate de către candidatul cu dizabilităţi. În sprijinul cererii formulate, persoanele interesate vor depune documente justificative care să ateste dizabilitatea.”

Urmăriţi-ne

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter pentru a primi cele mai noi stiri!

Comentarii Facebook