Sambata 25 Iunie

Se propune o lege! Autorizație ca să scoți animalele la pășune! Amenzile sunt uriașe și merg până la confiscare


Senatul României a înregistrat pe 19 aprilie 2022 un proiect de lege prin care se dorește prevenirea şi combaterea distrugerii culturilor agricole şi a păşunatului neautorizat. Astfel, cei care își scot animalele pe pășune, fără să aibă autorizație, sau le lasă să pască pe terenuri arabile riscă să le fie confiscate animalele și să plătească amenzi de mii de lei.

Potrivit proiectului de lege, crescătorii de animale au nevoie de autorizație ca să-și scoată animalele pe pășune. De asemenea, crescătorii au obligația să-și supravegheze animalele. Dacă sunt găsite nesupravegheate, sunt confiscate, iar crescătorii obligați să achite amendă. 

Orice persoană poate anunța autoritățile administrației publice locale dacă există o suspiciune de pășunat neautorizat, iar polițistul este cel care constată încălcarea legii. Proiectul prevede înființarea unor servicii de adăpostire pentru animalele confiscate, la nivel județean, iar ordinul de plasare a animalelor în adăpost să fie pus în executare de către personalul care asigură prestarea serviciilor de adăpostire, în prezența polițistului care l-a emis și, după caz, a jandarmului. Animalele găsite nesupravegheate sunt confiscate și sunt ținute 3 zile în adăpost, după care sunt vândute dacă nu sunt cerute de proprietar. Dacă proprietarul animalelor cere restituirea lor, este obligat să achite cheltuielile cu întreținerea animalelor și amendă pentru că a lăsat animalele nesupravegheate. 

Din cauza pășunatului neautorizat, agricultorii ajung în situația în care nu mai pot să-și folosească terenul lor, animalele pășunând nelegal, în afara perioadei stabilite, distrug culturile de pe terenurile agricole, compromit recolta de pe fânețe sau sunt lăsate nesupravegheate, constituind o sursă potențială de conflicte, ordinea publică fiind grav perturbată. Prevenirea și controlul necesită mult timp și costuri suplimentare”, susțin inițiatorii proiectului în Expunerea de motive.

Potrivit proiectului legii, în vederea reglementării perioadelor și condițiilor de pășunat, consiliile locale vor aproba regulamentul de pășunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unității administrativ-teritoriale.

"Regulamentul de pășunat, aprobat prin hotărâre a consiliului local, stabilește reguli de exploatare a pajiștilor prin pășunat de pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale și conține următoarele:

a) condițiile de pășunat;

b) perioada în care este permis pășunatul;

c) condiție și procedura de emitere a autorizației de pășunat;

d) numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafață de pajiște în întreaga perioada de pășunat, exprimată în unități vita mare/UVM la hectar, în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

(3) în cazul în care există amenajament pastoral valabil pentru pajiștile aflate pe unitatea administrativ-­teritorială, regulamentul de pășunat se elaborează în baza acestuia".

De asemenea, proiectul legii subliniază că ”deținerea autorizației de pășunat este obligatorie sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege. Autorizația de pășunat conține următoarele:

a) datele de identificare ale deținătorului animalului;

b) datele de identificare ale persoanei împuternicite cu paza animalelor;

c) datele de identificare ale terenului;

d) efectivul de animale;

e) perioada de valabilitate a autorizației.

Deținătorul animalelor are următoarele obligații:

a) să efectueze pășunatul în conformitate cu autorizația de pășunat;

b) să supravegheze animalele;

În cazul în care animalele nu sunt supravegheate, se constată abandonul acestora, iar animalele sunt plasate de către Poliție în adăpost pentru o perioadă de trei zile. Solicitarea de restituire a animalelor plasate în adăpost se face de către deținătorul animalului până la expirarea termenului de 3 zile. Restituirea animalelor este condiționată de achitarea în prealabil a tarifelor presupuse de serviciile de adăpostire. Dacă proprietarul animalelor nu cere restituirea acestora, după expirarea celor 3 zile, animalele vor fi vândute, iar banii încasați intră în bugetul județean. 

În cazul în care animalele sunt supravegheate, polițistul solicită deținătorului animalelor să facă dovada pășunatului autorizat conform autorizației eliberată de autoritatea administrației publice locale.

AMENZI!

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează cu amendă: 

a) pășunatul în afara perioadei stabilite în autorizația de pășunat - amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice și amendă de la 4.000 Iei la 8.000 lei pentru persoane jurdice

b) exploatarea pajiștilor proprietatea altei persoane - amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice și amendă de la 8.000 de lei la 12.000 de lei pentru persoane juridice 

c) pășunatul efectuat pe fînețe sau terenuri arabile - amendă de la 2.500 lei la 3.500 lei pentru persoane fizice și amendă de la 8.500 lei la 12.500 lei de lei pentru persoane juridice

d) lăsarea animalelor nesupravegheate - amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice și amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei pentru persoane juridice

e) pășunatul in lipsa autorizatiei de pășunat - amendă de la 2.500 lei la 3.500 lei pentru persoane fizice și amendă de la 8.500 lei la 12.500 lei pentru persoane juridice. 

"Contravențiile săvârșite de persoane juridice într-o perioadă de 6 luni de 1a prima constatare, se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 8.000 Iei la 9.000 lei faptele prevăzute Ia lit. a);

b) cu amendă de la 16.000 lei la 18.000 lei faptele prevăzute la lit. b), d);

c) cu amendă de la 17.000 Iei la 20.000 lei faptele prevăzute la lit. c), e);

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițist.

Contractele de închiriere/concesionare aflate în desfășurare, ale căror termene și condiții sunt contrare prevederilor prezentei legi vor fi modificate corespunzător în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi". INTEGRAL proiectul de lege AICI pe pagina Senatului României!

Comentarii Facebook