Sambata 3 Decembrie

Prefectul nu îi repune pe Seplecan în funcția de președinte al CJ Cluj. E DEFINITIV

 

Instituția Prefectului Cluj a verificat legalitatea celor două hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Cluj prin care a fost demis Mihai Seplecan, iar acestea sunt legale. 

 

În ceea ce priveşte Hotărârea nr.301/21.12.2016 privind eliberarea din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj a domnului Mihai Seplecan, s-a constatat că aceasta este adoptată cu respectarea prevederilor art. 94 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.101 alin. 3 din acelaşi act normativ şi ale art. 18 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Astfel, necesitatea convocării unei şedinţe extraordinare cu acest punct pe ordinea de zi rezultă din motivele invocate de consilierii judeţeni iniţiatori ai proiectului de hotărâre şi se circumscrie prevederilor tezei I din art. 94 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare („ ... ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ...”). Motivele invocate pot justifica iniţierea unui astfel de demers, deoarece forul deliberativ este suveran în aprecierea oportunităţii motivelor care fac necesară adoptarea unei astfel de hotărâri, care reflectă, în fapt, voinţa majorităţii, respectiv  a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie, mandatul de preşedinte al consiliului judeţean putând fi retras în aceleaşi condiţii în care a fost încredinţat, legea referindu-se tocmai la încetarea mandatului înainte de termen. În consecinţă, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 301/2015, într-o şedinţă extraordinară, este motivat şi justificat”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Cluj.

 

A doua hotărâre verificată a fost cea de numire în locului lui Seplecan a altui președinte, dintre consilierii județeni. ”În ceea ce priveşte Hotărârea nr. 303/21.12.2015 privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj în locul de preşedinte vacantat prin eliberarea din funcţie a domnului Mihai Seplecan, am constatat că hotărârea supusă controlului de legalitate este adoptată cu respectarea prevederilor art. 94 alin. 4, art. 43 alin.1 teza II, precum şi ale art.101 alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, necesitatea suplimentării ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj este justificată, în condiţiile în care funcţia s-a vacantat urmare a adoptării HCJ nr.301/21.12.2015. În consecinţă, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 303/2015, într-o şedinţă extraordinară cu convocare de îndată, prin suplimentarea ordinii de zi, este motivat şi justificat”, se mai arată în comunicat.

 

Răspunsul privind legalitatea celor două hotărâri i-a fost comunicat şi lui Mihai Seplecan ca urmare a petiţiilor pe care le-a înaintat Instituţiei Prefectului - judeţul Cluj. 

 

Seplecan a invocat ”cazul Oleleu”, care a fost schimbat din funcția de vicepreședinte al CJ Cluj, prin votul consilierilor, dar Prefectura Cluj a atacat acea hotărâre și a suspendat-o, repunându-l pe Ioan Oleleu în funcție. 

 

În legătură cu speculaţiile conform cărora hotărârile mai sus menţionate ar fi fost adoptate în condiţii juridice similare cu cele din ”cazul Oleleu”, precizăm că acestea nu se confirmă. Corectitudinea deciziilor luate de prefectul judeţului Cluj în vara anului 2014 a fost validată de două instanţe judecătoreşti”, se mai arată în comunicat.

 

Ultima precizare pune capăt solicitărilor lui Mihai Seplecan, care cererea ca și în cazul lui să fie aplicată aceeași regulă.

 

Mihai Seplecan și-a pierdut susținerea PNL, partid care l-a pus în funcția de președinte al CJ Cluj, el nefiind ales de populație. După ce a fost acuzat că a folosit o diplomă de facultate falsă, lucru pe care nu l-a negat, Mihai Seplecan a rămas fără susținere și toți consilierii județeni au votat pentru demiterea lui. 

Comentarii Facebook