Vineri 7 August

Floresti: Se prelungește programul de eliberare a abonamentelor CTP

 

Pentru a veni în întîmpinarea floreştenilor, Primăria comunei Floreşti prelungeşte faţă de anul trecut orarul de eliberare al actelor necesare în vederea obţinerii de la CTP a abonamentelor gratuite.

 

subvenţionate de Primăria comunei Floreşti.

 

Programul va fi Luni-Joi: orele 8:30-18:00; Vineri: orele 8:30- 16:00.

 

Până în data de 18.09.2015 programul este unul extins faţă de programul obişnuit al Primăriei comunei Floreşti. În aceste condiţii, suntem convinşi că floreştenii vor da dovadă de înţelegere şi 

 

decenţă vis- a- vis de eventualele aglomerări la ghişee.

 

Actele necesare pentru eliberarea adeverinţelor pentru abonamentele gratuite sunt:

 

1. Pentru elevii din clasele I – VIII 

• Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil in Floreşti

• Copie certificat de naştere copil

• Adeverinţă de la şcoală din care să rezulte că urmează o clasă vocaţională, şcolile ajutătoare sau învţămănt integrat, şcolile de muzică, arte plastice, coregrafie, sport, şcolile cu predare intensivă 

 

a limbilor străine), conform art.1 din HCL nr.17 din 21.02.2014;

• Cerere tip 

 

2. Pentru elevii din clasele IX – XIII

• Copie după actul de identitate cu domiciliulstabil in Floreşti

• Adeverinţă de la şcoală

• Cerere tip

 

3. Pentru studenţi –cursurizi

• Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Floreşti

• Adeverinţă de la şcoală

• Cerere tip

 

4. Pentru elevii şcolilor postliceale la forma de învăţământ BUGET - cursuri zi

• Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil înFloreşti

• Adeverinţă de la şcoală

• Cerere tip

 

5. Pentru elevii orfani

• Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Floreşti

• Adeverinţă de la şcoală

• Copie dupa certificatul de deces al părintelui (lor)

• Cerere tip

 

• Pentru sportivii legitimaţi aicluburilor sportive din comunaFloreşti

• Legitimaţie vizată de Federaţia sau AsociaţiaJudeţeana

• Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Floreşti

• Tabel nominal întocmit de Clubul sportiv la care activează. El va cuprinde numele şi prenumele, CNP-ul şi numărul legitimaţiei, semnat de către conducerea clubului şi vizat de către federaţia sau 

 

asociaţia judeţeană de care aparţine clubul.

 

6. Pentru elevii şcolilor de pe raza comuneiFloreşti care desfaşoară o activitate extracuriculară în municipiul Cluj-Napoca

• Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Floreşti

• Adeverinţa care săateste faptul că desfăşoară o activitate extracuriculară în municipiul Cluj-Napoca

• Cerere tip

 

7. Pentru elevii şcolilor de peraza Comunei Floreşti cu domiciliul in Cluj-Napoca

• Copie după actul de identitate

• Adeverinţa de la şcoală

• Cerere tip

 

Cererea tip se poatedescarca de pe site-ul Primarieihttp://www.floresticluj.ro/

 

Acte necesare pentru eliberare abonament:

 

• Act de identitate

• Poza color

Comentarii Facebook