Miercuri 2 Decembrie

Comuna Florești va avea un Serviciu propriu de evidență a persoanelor

 

Comuna Florești va avea, din 17 octombrie, un Serviciu propriu de evidență a persoanelor.

 

Noul Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Florești va fi inaugurat joi, 13 octombrie 2016, cu începere de la ora 12.00, la sediul Primăriei Florești. Graţie acestuia, cei 30.279 de cetățeni ai comunei Florești și ai satelor aparținătoare nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în municipiul Cluj-Napoca pentru obţinerea unui nou act de identitate, fapt care va duce la o diminuare substanțială a cheltuielilor personale, la micşorarea timpului de aşteptare pentru eliberarea unui alt act de identitate, dar, mai ales, la micşorarea numărului persoanelor care din diverse motive continuă să păstreze acte de identitate cu valabilitate expirată sau care nu îşi oficializează adresa de domiciliu în concordanţă cu modificările adoptate de autorităţile locale.  

 

Autoritățile precizează că necesitatea înființării acestui serviciu public comunitar de evidență a persoanelor în subordinea Consiliului Local al comunei Floreşti a rezultat în urma activităţilor de îndrumare şi control metodologic efectuate la nivelul Primăriei Florești de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, care a constatat faptul că există un număr mare de cetăţeni care solicită servicii Primăriei fără a deține documente de identitate valabile. De asemenea, până la înființarea acestui serviciu public nu exista, la nivelul autorității locale, o situație clară a numărului, structurii sau mișcării populației pe teritoriul acestei comune din apropierea municipiului Cluj-Napoca, lucru care afecta modalitatea de fundamentare și implementare a unei politici publice locale. Nu în ultimul rând, S.P.C.L.E.P. Florești va crea premisele asigurării unui serviciu public de calitate, în beneficiul cetăţenilor acestei comune şi pentru eliminarea unor cheltuieli suplimentare legate de deplasarea acestora pentru eliberarea unui act de identitate de către serviciul public de evidenţă a persoanelor unde au fost arondaţi până în prezent. 

 

Floreștenii interesați de obţinerea unui act de identitate, trebuie să depună, alături de cererea efectivă și o serie de documente, precum: actul de identitate vechi (dacă îl mai deţin), certificatul de naştere şi, după caz, cel de căsătorie, ori hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, respectiv actul pentru spaţiul locuit. Contravaloarea actului de identitate (7 lei cartea de identitate sau 1 leu cartea de identitate provizorie), precum și taxa de timbru extrajudiciar (5 lei), după caz, se vor achita la ghişeul serviciului. În situaţia în care solicitanţii nu pot prezenta unul dintre documentele de stare civilă sau nu pot face dovada unei adrese de domiciliu, cererile vor fi soluţionate prin eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, cu termen de valabilitate de maximum un an de zile. Fotografiile necesare aplicării pe cărţile de identitate vor fi executate de funcţionarii din cadrul S.P.C.L.E.P. Florești. De asemenea, în cazul copiilor minori care solicită eliberarea unui act de identitate, este obligatoriu ca aceştia să fie însoţiţi de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal, dacă este cazul.

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Floreşti a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 141 din 15.10.2015 a Consiliului Local al comunei Floreşti, judeţul Cluj, din necesitatea satisfacerii, cu prioritate şi celeritate, a cererilor cetăţenilor şi realizării principiului apropierii serviciului public de nevoile acestora, fapt care le oferă cetăţenilor comunei Floreşti posibilitatea de a solicita şi primi documentele de identitate direct în localitatea de domiciliu.

.

Comentarii Facebook