Bugetul Județului Cluj 2023: Astăzi este ultima zi în care clujenii pot depune eventuale contestații


Astăzi este ultima zi în care locuitorii județului Cluj pot depune eventuale contestații la Proiectul Bugetului General Propriu al Județului Cluj pe anul 2023. Veniturile totale estimate pentru Bugetul local al Județului Cluj pentru anul 2023 sunt de 780,3 milioane lei, cu un excedent bugetar pentru 2022 de 27,7 milioane lei.

Eventualele contestații pot fi depuse la Registratura Consiliului Județean Cluj sau comunicate prin e-mail la adresa infopublic@cjcluj.ro .

Avem un buget mai mai mic cu cca 140 milioane față de cel aprobat pentru 2022 iar proiecția este, în continuare, una ambițioasă dacă privim execuția bugetară din ultimii ani care indică o capacitate de execuție financiară anuală a județului Cluj de cca 560-600 milioane lei (doar la nivelul anului 2022 execuția estimată la 31.12.2022 depășește 600 milioane lei, fiind estimată la 676,5 milioane RON).

Este important să se monitorizeze modul în care va fi utilizat excedentul bugetar și cum vor fi alocate fondurile pentru proiectele de dezvoltare. Cu toate acestea, chiar dacă acest buget este mai mic față de cel aprobat pentru 2022, este important să se ia în considerare capacitatea financiară reală a județului Cluj și să se monitorizeze execuția bugetară pentru a se asigura că fondurile sunt alocate și utilizate eficient.”, transmite Elena Muscă, consilier județean USR PLUS. 

Cum va fi cheltuit bugetul Consiliului Județean Cluj în anul 2023

Proiectul de buget al județului Cluj pentru anul 2023 prevede o distribuție echilibrată a fondurilor între cheltuielile de funcționare și cele de dezvoltare, cu 47.93% din fonduri alocate funcționării și 52.07% alocate dezvoltării. 

Cheltuielile de funcționare incluse: 52.01% pentru salarii și personal, 25.42% pentru bunuri și servicii, 8.09% pentru alte cheltuieli, 3.67% pentru dobânzi credit, 0.13% pentru fondul de rezervă, 4.62% pentru alte transferuri și 0.67% pentru transferuri între unități administrației publice. Cheltuielile de dezvoltare incluse: 89.66% pentru proiecte FEN, 5.56% pentru cheltuieli de capital și 4.77% pentru rambursarea creditelor.

 • Cheltuielile pentru salarii și personal reprezintă o parte majoră a cheltuielilor de funcționare (52.01%) și este crucial ca acestea să fie gestionate eficient pentru a se asigura că fondurile sunt alocate în mod adecvat. 
 • Cele 25 proiectele FEN (finanțate din fonduri europene nerambursabile) reprezintă o parte importantă a cheltuielilor de dezvoltare (89.66%) și sunt esențiale pentru îmbunătățirea infrastructurii și a calității vieții în județ. Dintre acestea, ponderea cea mai mare revine cheltuielilor cu proiectele FEN pentru infrastructura rutieră județeană in valoare totală de 282.2 milioane RON (74,83% din total cheltuieli cu proiectele FEN, respectiv 67% din bugetul alocat pentru dezvoltare).
 • Direct legate de cheltuielile cu proiectele FEN sunt și cele 20 milioane RON prevăzute pentru rambursarea creditelor contractate de Consiliul Județean Cluj  pentru acoperirea cofinanțării și cheltuielilor neeligibile cu proiectele FEN

Referitor la cheltuielile de capital, în valoare de 23.4 milioane RON, printre investițiile prevăzute (vezi Anexa 7 a Proiectului de buget), se numără: 

 • Realizarea proiectului tehnic pentru Spitalul Pediatric Monobloc ( 5,8 milioane lei); 
 • Achiziție de servicii de proiectare, verificare și asistență tehnică expertize, întăbulări, avize, acorduri pentru proiectele județene (7 milioane RON); 
 • Despăgubiri cheltuieli judiciare expropiere terenuri pista 3500 m Aeroport și deviere râu Someșul Mic (3.7 milioane RON); 
 • Audit de siguranta rutiera SF pasaj denivelat pt DN1C pt acces Parc industrial Tetarom III (9 mii RON); 
 • Studiu de Fezabilitate instalație de tratare cu dezintegrare moleculara pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale ale judetului Cluj (250 mii RON); 
 • Paza Tetarom IV (191 mii RON);
 • Furnizare gazon montaj și mentenantă suprafată joc și instalatii conexe pentru stadion (4,86 milioane RON)
 • Cheltuieli de investitii în drumuri județene- modernizare, studii geo, expertize, DALI, proiectare, AT, verificare tehnică, avize etc ( 5 milioane RON); 
 • Revitalizarea zonei Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia” (375 mii RON)

Comentarii Facebook