Miercuri 28 Septembrie

Semnificația Mielului de Paște. De ce se taie mielul de Paște


Semnificația Mielului de Paște.Sacrificarea mielului de Paște a fost instituită chiar de Dumnezeu, încă de pe vremea lui Moise, când poporul evreu se afla în robie în Egipt. Odată cu moartea Sa, Iisus a devenit Mielul lui Dumnezeu, sacrificat pentru omenire.

Semnificația Mielului de Paște. De ce se taie mielul de Paște?

Creștinii care sărbătoresc Paștele în această perioadă asociază sărbătoarea cu tăierea mielului, iar asocierea nu este deloc întâmplătoare. Paștele este o sărbătoare instituită încă de pe vremea lui Moise, când poporul evereu se afla în robia egipteană. Pentru a-i scoate pe evrei din Egipt, Dumnezeu a dat 10 urgii. Ultima era moartea întâilor născuți, iar pentru ca familiile evreilor să fie ocolite de această urgie, pragul fiecărei urgii trebuia uns cu sângele unui miel.

Sângele va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri” , arată Biblia , capitolul 12.

Evreii au făcut întocmai, iar casele lor au fost ferite de urgia lui Dumnezeu, care a scos poporul din Egipt.

Semnificația Mielului de Paște. Prorocie despre moartea Mântuitorului

Mai târziu, Biblia arată că prorocul Isaia vorbește despre venirea lui Iisus, Mielul care va fi jertfit pentru ispășirea păcatelor omenirii.

Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră prin rănile Lui, noi toți ne-am vindecat. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura Sa, ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura”, arată prorocia lui Isaia, făcută cu sute de ani înainte de nașterea lui Iisus.

Semnificația Mielului de Paște. Hristos, Mielul lui Dumnezeu

Jertfirea lui Iisus pentru ispășirea păcatelor a fost anunțată și de Sfântul Ioan Botezătorul, care l-a prezentat ucenicilor: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. Potrivit Cărții Sfinte, toate aceste prorocii s-au întâmplat întocmai. Chiar în ziua în care evreii se pregăteau să serbeze Paștele, ieșirea din Egipt, și să sacrifice mielul, Iisus a fost răstignit pe cruce, devenind astfel Mielul jertfit pentru întreaga omenire, fapt scos în evidență de Sfântul apostol Pavel în epistola către Corinteni.

Curățați aluatul lui vechi, ca să fiți frământătura nouă, precum și sunteți fără aluat, căci Paștele nostru Hristos S-a jertfit pentru noi. De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și a vicleșugului, ci cu azimele curăției și ale adevărului”, arată epistola către Corinteni.


Comentarii Facebook