Joi 23 Septembrie

Evaluarea profesorilor 2021. Cum își vor evalua elevii profesorii? 16 întrebări cu note de la 1 la 5


Ministerul Educației a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că a definitivat metodologia de evaluare a profesorilor.

Elevii își pot nota profesorii cu note de la 1 la 5

Pentru a realiza evaluare, elevii vor avea la dispoziție un chestionar care include 16 întrebări cu punctaje de la 1 l a5 pentru diferite aspecte ale activității profesorului respectiv.

Ministerul Educației a anunțat, de Ziua Copilului, definitivarea metodologiei de evaluare a profesorilor:

Încrederea este o valoare esențială, care definește respectul reciproc și interdependența între toți actorii implicați în educație, în special între elev și profesor. 

Între părți trebuie să existe relații constructive îndreptate spre atingerea misiunii școlii, aceea de a-i pregăti pe copii și tineri pentru o viață independentă, de modelare a lor în adulți responsabili.

Ministerul Educației a definitivat Metodologia prin care profesorilor li se dă posibilitatea de a consulta, în mod sistematic și constructiv, elevii, cu privire la modul în care aceștia percep beneficiile educației. Elevilor li se dă șansa să reflecteze în mod regulat asupra modului în care școala îi ajută să se dezvolte, să crească. Este foarte important ca elevii să fie parte a tuturor aspectelor învățării, iar oferirea de feedback constructiv este o abilitate care sprijină adultul independent în organizarea relațiilor de familie, de muncă sau sociale.

Szekely: Profesorul poate să descopere ce merge la clasă și ce poate merge mai bine

Secretarul de stat Radu Szekely a explicat pentru Educație Privată ce înseamnă această consultare.

Este un pas spre o normalitate în care profesorul și elevul sunt parteneri în procesul de predare-învățare. Nu este doar implementarea, în sfârșit, a unei prevederi a Statutului elevului, ci o dovadă a dorinței actualei echipe de la conducerea Ministerului Educației de a moderniza învățământul, de a-l aduce în secolul nostru.

Ca facilitator de învățare, profesorul va avea acum un instrument, pe care îl poate și perfecționa, prin care să înțeleagă și mai bine cum poate să ajute fiecare elev în parte să progreseze, să descopere mai ușor ce merge la clasă și ce poate merge și mai bine.

Pentru elev este în primul rând un instrument de reflecție, de analiză a propriei învățări, prin care își pune niște întrebări pe care nu întotdeauna le pune cineva, cum ar fi referitor la cele mai eficiente moduri de învățare, înțelegerea criteriilor după care este evaluat, relația dintre efortul depus și rezultate sau ce îl motivează să participe la anumite ore.

Secretarul de stat: Părinții și profesorii să-i sprijine pe copii să-și exprime opiniile

Pe lângă această autoanaliză, care evident îl va ajuta și pe profesor, ne dorim ca prin acest proces dă educăm generațiile viitoare și într-un spirit de fair-play în ceea ce privește necesitatea și relevanța feedback-ului în societatea modernă, într-o democrație. Adică le va reveni profesorilor și părinților sarcina de a-i sprijini pe copii și tineri să dezvolte modalități constructive de a-și exprima opiniile, fără judecăți de valoare sau agresivitate, într-un limbaj civilizat, care să ajute, nu să jignească.

Felicitări și reprezentanților Consiliului Național al Elevilor, care au perseverat în promovarea acestui mecanism și care, sperăm, să sprijine și implementarea lui într-un mod cât mai corect, constructiv, informându-i pe membrii lor de rolul chestionarului, astfel încât să fie realmente folositor în actul educativ și să nu devină un mod de vărsare a nădufului”, a spus secretatul de stat Radu Szekely.

Cum va arăta fișa de evaluare?

Fișa de feedback va fi semestrială, astfel că, la finalul fiecărui semestru, elevii vor oferi feedback asupra activității fiecărui profesor de la clasă.

Pentru început, elevul va completa în ce clasa este, ce materie predă profesorul și numele acestuia. Vor urma 16 întrebări, unde elevul va acorda note de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „în foarte mică măsură”, iar 5 înseamnă „în foarte mare măsură”.

 1. Profesorii explică clar materia.
 2. Profesorii îmi explică moduri în care să învăț mai eficient.
 3. Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante.
 4. Profesorul încurajează participarea tuturor elevilor în cadrul orelor.
 5. Profesorul încurajează cooperarea între elevi.
 6. Mă simt motivat să particip la această disciplină.
 7. Profesorul folosește tehnologia digitală.
 8. Profesorul explică modul în care ești evaluat și criteriile de evaluare.
 9. Profesorul încurajează competitivitatea între elevi.
 10. Elevii sunt încurajați să-și exprime ideile și opiniile.
 11. Atmosfera este plăcută în cadrul orelor.
 12. Mă simt în siguranță și confortabil la această oră.
 13. Profesorul ia în considerare și respectă Statutul Elevului.
 14. Ritmul de parcurgere a materiei este potrivit pentru mine.
 15. Profesorul este interesat de starea mea de vine.
 16. Fac efort mare acasă pentru rezultate bune la această disciplină.

După setul de întrebări, elevul poate spune ce și-ar dori să schimbe în cadrul respectivei materii și, de asemenea, să îi transmită ceva profesorului „un gând după acest semestru”.

Ca evaluarea să fie luată în considerare, elevii sunt nevoiți să spună în ce procent a fost prezent la materia respectivă de-a lungul semestrului: 25%, 50%, 75% sau peste 90% din ore.


fisa.png


Comentarii Facebook