Marti 14 Iulie

VIDEO PONTES SRL A FINALIZAT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE

01.1_VP_ADRNV Comunicat-de-presa-policrom_A5_KZs_28.03.png

01.1_VP_ADRNV Comunicat-de-presa-policrom_A5_KZs_28.03-1.png

Video Pontes SRL a finalizat implementarea proiectului”Achiziționare echipamente de producție cinematografică, video și de programe de televiziune”cod SMIS 106312finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului a fost de 953.935,70 lei, din care 641.204,02 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Valoarea nerambursabilă din FEDR este de 545.023,42 lei. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate deManagement, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. 

Obiectivul general al proiectului a fost diversificarea serviciilor și îmbunătățirea calității produselor cinematografice, video și de programe de televiziune oferite de Video Pontes SRL, bazată pe inovații tehnologice și prețuri accesibile.

Rezultatele proiectului:

1. 7 locuri de munca stabile, cu norma întreaga, menținute cel puțin până la terminarea perioadei de durabilitate a proiectului
2. Creșterea cifrei de afaceri cu aproximativ 7%
3. Introducerea a două noi servicii în gama de produse

Realizarea proiectului contribuie la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, îmbunătățirea calității produselor cinematografice, respectiv la creșterea competitivitățiibeneficiarului.

 

Date de contact beneficiar:

VIDEO PONTES SRL

Adresa: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Municipiul Cluj Napoca, str. Emil Racovițănr. 3 ap. 2, jud. Cluj

Telefon: 0744696334 / Fax: -

E-mail: videopontes21@gmail.com


Comentarii Facebook