Miercuri 5 Octombrie

Se schimbă numerele de telefon

 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat, marţi, o consultare publică cu privire la modalităţile de utilizare a resurselor de numerotaţie în viitor, în funcţie de evoluţiile tehnologiilor din domeniu.

 

ANCOM precizează că lansează un chestionar prin intermediul căruia urmăreşte să afle opinia industriei asupra unor subiecte precum eliminarea semnificaţiei geografice a numerelor de telefon, oportunitatea dedicării unui domeniu distinct de resurse de numerotaţie pentru comunicaţiile 'Machine-to-Machine' (M2M), respectiv, într-un orizont mai îndelungat, unificarea numerelor destinate serviciilor la puncte fixe şi a celor la puncte mobile.

 

ANCOM explică faptul că eliminarea semnificaţiei geografice a numerelor de telefon pentru servicii la puncte fixe ar permite ca utilizatorilor finali să le poată fi asignat orice format a unor astfel de numere, fără a mai conta judeţul în care se instalează terminalul telefonic. De exemplu, numerele de telefon care încep cu 021 sau 031, în prezent destinate utilizatorilor finali ai serviciilor la puncte fixe furnizate în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, să poată fi asignate utilizatorilor finali din orice alt judeţ sau chiar portate în afara ariei actualmente desemnată. 

 

Nu în ultimul rând, pentru a elabora o strategie pe termen lung, Autoritatea aduce în dezbatere şi implicaţiile eliminării diferenţelor dintre numerele de telefon pentru servicii la puncte mobile, respectiv la puncte fixe, ceea ce ar permite portarea pe viitor între cele două tipuri de servicii. Chestionarul ANCOM caută să identifice consecinţele unificării numerotaţiei fixe şi mobile asupra furnizorilor de comunicaţii electronice, respectiv a utilizatorilor finali, constrângerile de natură tehnică în implementarea portabilităţii numerelor între reţelele fixe şi cele mobile, modalitatea optimă de implementare a unei astfel de măsuri, precum şi orizontul de timp în care aceasta s-ar putea realiza, conform Agerpress.

Comentarii Facebook