Duminica 2 Octombrie

Salariații part-time au obligații noi! Ce trebuie să facă în fiecare lună


Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care aprobă normele de aplicare a taxării muncii part-time la fel ca pentru munca cu normă întreagă.

Potrivit acestui ordin, toate persoanele care dețin contract part-time sunt obligate să depună la fiecare angajator o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată. Această declarație se depune lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale. 

La rândul lui, angajatorul va fi nevoit să elibereze salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale şi al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor realizate din salarii și asimilate salariilor. 

Dacă salariatul nu depune declarația pe propria răspundere, angajatorul va fi cel care va stabili contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă baza de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată, scrie Adevărul.

Comentarii Facebook