Marti 9 August

Prelungire termene pentru accesarea facilităţilor fiscale


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca informează  că prin O.U.G. nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal (M.O. nr.315/29.03.2021), au fost aduse modificări și la: O.G. nr. 6/2019 privind instiuirea unor facilitati fiscale, O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, precum și la O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

În ceea ce privește termenele până la care contribuabilii pot accesa facilităţile fiscale acordate în baza actelor menționate mai sus, prin adoptarea O.U.G. nr.19/2021, au fost aduse următoarele modificări  :

1. Pentru restructurarea obligaţiilor bugetare, prin art. IV din O.U.G. nr.19/2021, a fost prorogat termenul pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare  până la data de 30 septembrie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare și termenul de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022, sub sancțiunea decăderii.

2. Pentru anularea unor obligații accesorii, prin art. VI din O.U.G. nr. 19/2021, a fost prevăzută prelungirea termenului de depunere a cererii de anulare a accesoriilor până la data de 31 ianuarie 2022, inclusiv, sub sancțiunea decăderii, de contribuabilii interesaţi să beneficieze de această facilitate şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în O.U.G. nr.69/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, în cuprinsul art.IX din O.U.G. nr.19/2021 s-a reglementat măsura anulării obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite în urma inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale, în derulare la 29.03.2021, sau începute după această dată , dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, cu condiția ca contribuabilii să plătească diferențele de  obligații principale individualizate în decizia de impunere și să îndeplinească cumulativ celelalte condiții la care se face referire în acest articol din ordonanța de urgență.

3. Referitor la eşalonarea la plată, în forma simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central, menționăm că prin art. VII s-a prevăzut posibilitatea continuării aplicării acestui tip de facilitate fiscală, dacă se depune cererea de eșalonare  până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv,sub sancțiunea decăderii.

Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact, disponibil pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Administare Fiscala: www.anaf.ro,  sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor - Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60Comentarii Facebook