Marti 5 Iulie

Țăranii care au peste 100 de găini sau cultivă peste 2 hectare de teren trebuie să plătească IMPOZIT

 

Finanțele Cluj le reamintesc țăranilor care își cultivă pământurile sau cresc animale să trebuie să plătească impozit de 16% pe venit.

 

Începând cu 1 februarie 2013 datoreaza impozit persoanele fizice care realizeaza peste anumite limite venituri din: cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea, cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, în stare naturala.

 

Declaratia 221 cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare  localitate pe raza careia contribuabilul îsi desfasoara activitatea, contribuabilii care detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale în localitati diferite completând la sectiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfasurata (sunt prevazute 4 tabele pentru câte o localitate iar în cazul în care contribuabilii detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localitati se completeaza si tabelele din anexa la declaratia 221).

 

Contribuabilii care detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale în localitati diferite vor opta pentru stabilirea localitatii/localitatilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Optiunea se exercita prin bifarea casutei “Optiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile” corespunzatoare localitatii în raza careia se desfasoara activitatea agricola pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile, casuta din cadrul tabelului sectiunii III "Date pentru stabilirea venitului impozabil".

 

Declaratia nu se depune pentru:

- suprafetele de teren destinate productiei agricole necultivate, cele cultivate cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde, precum si pasunile si fânetele naturale, destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a animalelor pentru care nu se datoreaza impozit;

- veniturile din arenda realizate de contribuabilii arendatori, care se impoziteaza ca venituri din cedarea folosinei bunurilor;

- contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole neimpozabile în limitele prevazute în tabelul de mai sus;

- modificarile intervenite dupa data de 25 mai a anului fiscal în cazul suprafetelor cultivate/capete de animale/familii de albine.

În cazul contribuabililor care depun cu întârziere declaratia pentru anul în curs, dupa data de 25 mai, informatiile cuprinse în declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai. În cazul în care se constata erori se depune o declaratie rectificativa. Declaratia rectificativa va cuprinde elementele de impunere existente la data de 25 mai.

 

În cazul în care declaratia 221 a fost depusa înainte de data de 25 mai si apar modificari privind structura suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarul de capete de animale/familii de albine pâna la data de 25 mai, se depune o declaratie rectificativa pâna la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informatiile cuprinse în declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animal/familiile de albine detinute la data depunerii declaratiei rectificative.

 

Declaratia 221:

- se completeaza de catre persoana fizica sau împuternicitul acesteia, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele din formular, si se depune la registratura organului fiscal de domiciliu sau la posta cu confirmare de primire, pâna la data de 25 mai 2015.

- se poate obtine de la organul fiscal de domiciliu sau poate fi descarcat de pe portalul ANAF, la adresa: www.anaf.ro - Asistenta Contribuabili - Formulare si programe utile - Toate formularele cu explicatii - Declaratia 221.

 

Impozitul datorat de contribuabili va fi stabilit de organele fiscale prin decizie de  impunere, pe baza normelor de venit agricole propuse de directiile pentru agricultura judetene pe baza metodologiei stabilite prin HG nr. 330/2014, care vor fi aprobate si publicate de directiile regionale ale finantelor publice, iar plata impozitului se efectueaza catre bugetul de stat în doua rate egale, 50% pâna la data de 25 octombrie inclusiv iar 50% din impozit pâna la data de 15 decembrie inclusiv

 

Comentarii Facebook