Miercuri 2 Decembrie

AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE 2012: Din 15 octombrie clujenii pot depune formularele

 

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunţă cetăţenii interesaţi cu privire la faptul că, din 15 octombrie, începe preluarea şi înregistrarea formularelor de cerere petru acordarea de ajutoare pentru încălzire.

 

Ajutorul de încălzire se acordă pentru perioada noiembrie 2012 – martie 2013. Pe durata sezonului rece pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale, energie termică sau combustibili solizi şi lichizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

 

- 1.082 lei pentru persoanele singure beneficiare de incalzire de la RAT;

- 786 lei/pers. familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună beneficiare de incalzire de la RAT ;

- 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, lemne, carbuni;

 

De asemenea persoanele care se godspodăresc singure primesc un spor de 10% faţă de reducerile acordate familiilor sau persoanelor care se gospodăresc împreună numai dacă sunt racordate la sistemul centralizat de energie termică de la RAT Cluj – Napoca

 

CERERILE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ PENTRU TOATĂ PERIOADA RECE !

 

Dacă apar modificări privind veniturile sau componenţa familiei beneficiarii sunt obligaţi să depună cereri de modificare a ajutorului in termen de maxim 5 zile. Cererile se pot depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, str Moţilor nr 7  şi la orice primărie de cartier începând cu data  de 15 octombrie 2012.

 

Formularele pot fi ridicate din aceleasi locaţii şi de la RAT Cluj Napoca şi E-on Gaz România precum şi de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro.

 

Actele care trebuie să însoţească cererea sunt:

 

- actele de identitate, în copie, (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune;

- pentru persoanele minore care locuiesc la aceaşi adresă, altele decat copii solicitanţilor de ajutor de încălzire trebuie depuse acte de dovadă a plasamentului, încredinţării  sau întreţinerii .

- pentru persoanele minore care locuiesc la aceaşi adresă, nepoţi ai solicitanţilor de ajutor de încălzire, trebuie depuse acte care să ateste legatura de rudenie cu aceştia (certificat de naştere al minorului, certificat de căsătorie al părinţilor minorului, actele de identitate ale părinţilor  acestuia şi certificatele lor de naştere)

- adeverinţă de la administratorul asociaţiei de proprietari/locatari care să cuprindă numărul şi numele persoanelor care domiciliază la adresa pentru care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei, sunt înscrise in cartea de imobil sau sunt luate în calcul la cheltuielile commune (doar pentru persoanele care nu depun cererile prin intermediul asociaţiilor de locatari/proprietari, indiferent de tipul de încălzire);

- acte privind veniturile realizate de toţi membrii  familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, dupa caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie.  Pentru elevi/studenţi vor fi depuse adeverinţe de la unităţile de învăţământ care să cuprindă şi precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit...) şi cuantumul acesteia.

În situaţia persoanelor singure/familiilor care declară  că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin şi sursele de venit din care îşi plătesc utilităţile,  cu menţionarea  luării la cunoştinţă   că declararea  necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

Pentru persoanele non-UE se va depune dovada mijloacelor de intreţinere care au stat la baza obţinerii permisului de şedere în România.

- acte privind regimul juridic al locuinţei

•           Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de incălzire şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere-comodat vor depune o copie a contractului de închiriere-comodat inregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj P-ţa Avram Iancu, nr. 19;

•           Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi sunt beneficiarii unei împuterniciri speciale vor depune o împuternicire in formă legalizată. 

- dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute în afara locuinţei de domiciliu

Persoanele care au reşedinţă în municipiul Cluj Napoca şi domiciliul în altă localitate vor depune certificate de atestare fiscală, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, care să cuprindă patrimoniul solicitantului (bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea celui care solicită certificatul de atestare fiscală aflate în evidenţa compartimentelor de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu);

- copia facturii de furnizare gaze naturale, pentru persoanele care folosesc gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, din luna anterioara depunerii cererii,  pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum.

Comentarii Facebook