Miercuri 29 Martie

Ungurii din Cluj fac noi presiuni pentru a bloca ridicarea viitorului sediu al Inspectoratului Școlar Cluj

 

Parohia Reformată din Cluj a anunțat că va da în judecată Guvernul, Ministerul Educației, Prefectura și Consiliul Județean Cluj în cazul proiectului de construire a viitorului sediu al Inspectoratului Școlar Cluj pe strada Argeș.

 

Parohia susține că ”opinia publică clujeană este greşit informată în legătură cu terenul şi construcţia începută pe fostul teren de sport şi patinoar, aflat în spatele bisericii cu două turnuri, situat în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 41. În vederea elucidării confuziilor, Consiliul parohial al Parohiei Reformate Nr. 2 din Cluj consideră importantă aducerea la cunoştinţa publicului a următoarelor informaţii:

 

- Terenul în suprafaţă de 4.830 mp din spatele bisericii noastre nu este proprietatea Parohiei Reformate Nr. 2 din Cluj, ci a Statului Român şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

- În anul 1964, silit fiind de organele de represiune ale statului comunist, Consiliul parohial a predat terenul cu titlul de „donaţie” Statului.

- În anul 1991 parohia noastră a solicitat retrocedarea terenului. 

- În anul 2003, parohia a intentat proces pentru anularea actului de „donaţie”, având în vedere împrejurările de constrângere în care acesta a fost încheiat.

- În urma pierderii acestui proces la toate nivelele justiţiei din România, în  anul 2006 am apelat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din Strassbourg, dar cererea noastră a fost respinsă şi de către acest for.

- În anul 2007, parohia a intentat un nou proces pentru validarea condiţiilor cuprinse în actul de donaţie din 1964. Acestea se referă la construirea unui pod peste Canalul Morii în vederea desfiinţării traversării lotului parohiei pentru accesul la terenul de sport, respectiv modificarea îmrejmuirii cu respectarea suprafeţei de teren deţinut de biserică. Drept rezultat, fâşia de teren aflată la vest de baza sportivă în care a fost intercalată o porţiune din terenul Statului, i-a revenit în întregime bisericii.

- În anul 2009 Consiliul parohial al Parohiei Reformate Nr. 2 din Cluj şi-a dat acordul de principiu pentru a se construi pe terenul de sport, conştient fiind de faptul că, deoarece biserica este monument istoric, în zona de protecţie a acestuia se pot ridica numai clădiri în concordanţă cu anturajul.

- În anul 2011 Primăria Cluj-Napoca a autorizat construirea unui complex sportiv, incluzând şi sediul administrativ al Inspectoratului Judeţean Şcolar (cu denumirea de „anexe”), pe baza unui proiect despre care Consiliul parohial nu a avut cunoştinţă, drept pentru care nu a putut să-şi dea nici acordul pentru acel proiect.

- În februarie 2012, Consiliul parohial a retras şi acordul său de principiu din 2009, fiind anunţaţi despre acest act atât Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cât şi Instituţia Prefectului Judeţului Cluj.

- În octombrie 2012 a fost depusă la Guvernul României, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la Instituţia Prefectului  Judeţului Cluj, la Consiliul Judeţean Cluj şi la Primăria Municipiului Cluj-Napoca o petiţie semnată de 2433 persoane, la iniţiativa Asociaţiei „Kelemen Lajos” pentru Ocrotirea Monumentelor împreună cu Eparhia Reformată din Ardeal şi Parohia Reformată Nr. 2 din Cluj, împotriva construirii „Complexului de dotări sportive, spaţii anexe şi amenajări exterioare”, aşa cum a fost autorizat, atenţionând şi asupra faptului că, autorizaţia s-a obţinut prin inducerea în eroare a parohiei noastre şi prin eludarea unor prevederi legale în vigoare.

- În termenul legal de 30 de zile, dintre destinatarii de mai sus mumai Primăria Municipiului Cluj-Napoca a răspuns la petiţia noastră cu cele 2433 semnături anexate, ceea ce denotă că, voinţa comunităţii noastre este considerată inexistentă de către aceste instituţii de stat.

- Din acest motiv, Parohia Reformată Nr. 2 din Cluj va acţiona în judecată  toate instituţiile mai sus menţionate  (cu execepţia Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, care a binevoit să răspundă) pe calea contenciosului administrativ. Pe fostul teren al parohiei noastre, pe locul fostei biserici de lemn este în curs de realizare un proiect pentru care Consiliul nostru parohial nu şi-a dat acordul, ba din contră a protestat împotriva sa la toate forurile competente”, se arată într-un comunicat al Parohiei.

 

Cum va arăta noul sediu al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de pe strada Argeș? - FOTO si VIDEO

Comentarii Facebook