Vineri 12 August

Scenariul roșu în Izvorul Crișului și Tureni. Numărul cazurilor a depășit 3 la mie


Comunele Izvorul Crișului și Tureni intră în scenariul roșu COVID-19 și activitatea este mult restrânsă.

În următoarele unități administrativ-teritoriale: comunele Izvoru Crișului (4.05), Tureni (5.94), de pe raza județului, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori, se dispun, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18.03.2021”, se arată în decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj.

Se dispun, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18.03.2021, următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6-7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu participarea publicului este interzisă;

b) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

a) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

b) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, măsurile prevăzute la lit. c) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, pentru operatorii economici prevăzuți lit. c) și d) se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

e) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

f) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

g) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Comentarii Facebook