Recensământ 2022: Clujul caută recenzori și îi plătește bine


Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță că, în perioada 11-18 02.2022, recrutează un număr de 25 recenzori pentru autorecenzarea asistată în municipiul Cluj-Napoca.

Recensământ 2022 - Cum sunt selectați candidații

Generale:

• Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei – condiţie eliminatorie;

• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiţie eliminatorie;

• Să nu aibă cazier judiciar – condiţie eliminatorie;

• Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;

• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;

• Sa dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

• Rezistență la stres și lucru sub presiune.

Specifice:

• Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârsitul zilei);

• Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbata și /sau duminica).

Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 14.03-15.05.2022- modelul contractului e prevazut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

Cum se va face plata la Recensământul 2022

Notă: Plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-șefi și coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună se realizează în anul 2022, după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind repartizarea sumelor pe unități/sub-diviziuni administrativ-teritoriale în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ, de la bugetele unităților /subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație în anexa la legea bugetului de stat. 

În județul Cluj este nevoie de 730 recenzori, 189 recenzori ARA, 81 coordonatori UAT și 29 recenzori șefi.

Norme privind selecția, instruirea și recrutarea personalului de recensământ

Comentarii Facebook