Materiale de construcții, deșeuri și mobilier aruncate pe malul Someșului, la Florești FOTO


Administrația Bazinală de Apă (ABA) Someș-Tisa anunță că s-a autosesizat, după ce, în seara zilei de 29 martie 2020, au fost postate pe o rețea de socializare, fotografii cu deșeuri, situate în preajma râului Someșul Mic, în localitatea Florești. 

Astfel, în data de 31 martie 2020, inspectorii ABA Someș-Tisa au verificat în teren zona situată pe malul drept al râului Someșul Mic, la baza digului de apărare, amonte de Barajul Florești II, unde au constatat  prezenţa unor depozite de deşeuri.

Barajul Florești II este deținut şi administrat de către Hidroelectrica SA - Sucursala Hidrocentrale Cluj. Deşeurile sunt depozitate la aproximativ 200 de metri amonte de Barajul Floreşti II, în zona de protecţie a digului, pe o lungime de circa 300 de metri. Au fost identificate deşeuri provenite din construcţii, deşeuri menajere şi mobilier vechi.   

De asemenea, inspectorii ABA Someș-Tisa au constatat că șanțul de gardă aferent digului de pe malul drept al râului Someșul Mic este obturat și au dispus primăriei Florești degajarea deșeurilor și a pământului, deoarece în situația actuală, rolul acestuia este anulat în caz de ape mari.A fost inspectată şi zona situată aval de Barajul Floreşti II, în albia minoră a râului Someșul Mic, unde s-a constatat prezenţa sporadică a deșeurilor de tip menajer agăţate în vegetaţia situată pe mal. 

Primăria Florești a fost notificată să ecologizeze zona, până la data de 1 mai 2020. Termenul dat de reprezentanții instituției noastre are în vedere măsurile cuprinse la nivel național, odată cu instituirea stării de urgență, fiind prelungit față de situația normală. În cazul în care primăria Florești nu își îndeplinește obligația de salubrizare a zonei, va fi amendată din nou. 

Totodată, este necesar ca primăria comunei Florești să aibă în vedere montarea unor camere de luat vederi în zonele sensibile din punct de vedere al depozitării necontrolate de deşeuri. 

De asemenea, considerăm că ar trebui să fie adoptată o Hotărâre de Consiliu Local, prin care să fie instituită obligarea celor care solicită autorizaţii de construire, pe lângă dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubritate, să facă dovada plății efective a serviciilor de colectare a deşeurilor rezultate din construcţii. Având în vedere că în comuna Floreşti, problematica depozitării deşeurilor din construcţii este acută şi nerezolvată, este necesar ca primăria să identifice un teren sau un spaţiu unde locuitorii să poată depozita aceste deşeuri în mod legal, în acest fel acestea nu vor mai ajunge pe malurile şi în albiile cursurilor de apă”, transmit cei de la ABA Someș-Tisa.

 ABA Someș-Tisa precizează că, în măsura în care este posibil, va răspunde cu celeritate oricăror sesizări și în această perioadă. Deplasările în teren sunt efectuate de către echipe formate din maximum două persoane, dotate cu echipamente de protecţie pentru evitarea contaminării și se realizează  doar în situaţii de urgenţă sau importanţă majoră (sesizări şi în cazul producerii unor poluări accidentale), doar pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea inspectorii noștri.

Conform măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează. ABA Someș-Tisa depune toate eforturile astfel încât, în această perioadă dificilă, termenele legale să nu fie cu mult prelungite. Comentarii Facebook