Sambata 28 Ianuarie

Jandarmeria Cluj prezintă oferta educațională pentru 2017

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Alexandru Vaida Voevod” Cluj recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2017, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

 

Sunt scoase la concurs locuri la:

 

-Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie: specializarea ”Ordine şi siguranţă publică”, arma Jandarmi, învăţământ de zi cu frecvenţă – 50 locuri, din care – 44 locuri pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, 2 locuri pentru cetăţenii de etnie rromă, 2 locuri pentru cetăţenii de etnie maghiară, 2 locuri pentru alte minorităţi; 

-  specializarea „Drept”, învăţământ de zi – 5 locuri (recrutarea candidaţilor se face de către structura de resurse umane a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj);

 

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi – 180 locuri, 

 

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi – 175 locuri;

 

Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2017, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile M.A.I., după cum urmează:

 

Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I. 

 

Academia Forţelor Terestre “ Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I. 

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 38 locuri alocate M.A.I. 

 

Condiţii de participare candidați:

 

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu  excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

Comentarii Facebook